• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Nu kan du investera i en hållbar framtid

Den nya aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future investerar i företag som leder den globala omställningen till ökad hållbarhet – ett tema med stor tillväxtpotential och intressanta investeringsmöjligheter.

Hållbar omställning är en global trend som har stor ekonomisk tillväxtpotential under de kommande decennierna och om man lyckas investera i rätt aktier kan man få mycket hög avkastning. Det är målet för den nya globala aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future.
 
”Vi fokuserar på de företag som är bäst positionerade för att hantera de globala hållbarhetsutmaningarna såsom klimatförändringar, överkonsumtion av jordens resurser och vattenbrist.
 
”Hållbarhet är ett fokusområde för Danske Invest och vi har därför sett fram emot att lansera fonden Global Sustainable Future. Den nya fonden är ett viktigt steg i vårt arbete med att utveckla relevanta och intressanta investeringsprodukter som har ett starkt hållbarhetsfokus. Med Global Sustainable Future får vi en unik position på marknaden när det gäller hållbara aktier”, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
Den nya aktiefonden Global Sustainable Future ersätter de två aktiefonderna Global StockPicking och Global Plus. Det innebär att de som var andelsägare i dessa två fonder numera är andelsägare i Global Sustainable Future.

Fondens tre huvudteman
Danske Invest Global Sustainable Future investerar löpande i 30–40 företag som bidrar till en positiv utveckling inom ett eller flera av följande tre huvudteman:
 
KLIMATSTABILITET: fokus på företag som leder den gröna omställningen och levererar lösningar för att uppnå målet om koldioxidneutralitet år 2050.
 
NATURKAPITAL: fokus på bland annat den globala vattenkrisen och den globala överkonsumtionen av resurser.
 
SOCIALT KAPITAL: fokus på att skapa hälsosammare och bättre liv genom en övergång till en ekonomi där alla får ta del av den ekonomiska tillväxten och där vi får ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
 
Fondens mål är att leverera en årlig överavkastning jämfört med det globala aktieindexet MSCI World, men det finns också en risk för att avkastningen blir lägre än aktiemarknaden generellt sett. Hur hög avkastningen blir beror på portföljförvaltarnas förmåga att välja rätt aktier. En investering i Danske Invest Global Sustainable Future kan t.ex. utgöra en andel av de globala aktierna i en portfölj.

Läs mer om fondens investeringar och risk här.

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med er rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.