• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Ny fond med fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling på tillväxtmarknader

En befintlig Danske Invest ESG-fond kommer att omvandlas till en fond med ett hållbart investeringsmål, med fokus på aktier på tillväxtmarknader som bidrar positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Den 21 november 2022 kommer fonden Danske Invest Emerging and Frontier Markets att ändra sin ESG-strategi och bli en fond med ett hållbart investeringsmål (en så kallad artikel 9-fond enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar). Samtidigt byter fonden namn till Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future. Dessutom kommer de årliga avgifterna i fonden att sänkas från 2,30 procent till 1,92 procent.

Förutom ett mål om att skapa en attraktiv avkastning kommer fondens hållbarhetsmål att vara att bidra positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) på tillväxtmarknader och att stödja deras omställning till en mer hållbar ekonomi. 

”Vi ser fram emot att kunna lägga till ytterligare en fond med ett hållbart investeringsmål till vårt fonderbjudande. Inom Danske Invest har vi arbetat med ansvarsfulla investeringar i många år och vi fortsätter att ha ett starkt fokus på att utveckla relevanta ansvarsfulla investeringsfonder för våra investerare och att hjälpa till att stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle”, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.  

Ombalanseringen av fonden inleds den 21 november 2022 och beräknas ta 2–4 veckor. 

Den nya fonden kommer att förvaltas av tillväxtmarknadsteamet som består av fyra chefsportföljförvaltare: Olga Karakozova, Antti Raappana, Ole Gotthardt och Måns Beckeman. Alla portföljförvaltare har en lång erfarenhet av tillväxtmarknader med stark kompetens vad gäller aktieval, vilket framgår av den starka resultathistoriken för de fonder de har förvaltat. 
 

Tillväxtmarknader är beroende av företag för att uppnå målen för hållbar utveckling

De 17 hållbarhetsmålen har tagits fram för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla, men enligt chefsportföljförvaltare Ole Gotthardt varierar resultatnivåerna på tillväxtmarknaderna. De flesta länder har satt upp egna mål för vilken nivå de siktar på. Men i motsats till vad vi är vana vid i Norden är regeringar och den offentliga sektorn på tillväxtmarknader starkt beroende av privata företag för att kunna nå målen. 

”Regeringar på tillväxtmarknader behöver stöd från den privata sektorn för att kunna utvecklas i rätt riktning i tillräckligt snabb takt. Deras regeringar och offentliga sektorer har inte den ekonomiska kapaciteten att uppnå hållbarhetsmålen. Skillnaderna i vad man lyckas uppnå är stora både vad gäller miljörelaterade och sociala mål och lokala företag på tillväxtmarknader kan hjälpa länderna att minska dessa klyftor”, säger Ole Gotthardt och tillägger: 

”Bankverksamhet är ett exempel där penetrationsnivån i många länder på tillväxtmarknader ligger långt efter västländerna. Vi tar banktjänster mer eller mindre för givna, men många människor runt om i världen har svårt att få tillgång till sådana tjänster”, säger han. 

Tillväxtmarknader är också de viktigaste leverantörerna av sällsynta jordartsmetaller och andra metaller, t.ex. aluminium, koppar, nickel och litium, som är viktiga för energiomställningen. Måns Beckeman nämner den brasilianska aluminiumproducenten Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) som ett bra exempel på ett företag som tillhandahåller ett material som är avgörande för omställningen. 

”Vi anser att CBA lyckas tillverka aluminium på ett mycket mer miljövänligt sätt än de allra flesta aluminiumföretag i världen eftersom elen som används i produktionen kommer från vattenkraft”, säger chefsportföljförvatare Måns Beckeman. 
 

Hitta rätt företag 

Men hur väljer teamet ut företagen? Förutom att göra den vanliga investeringsanalysen av potentiella företag kopplar de produkterna och tjänsterna till hållbarhetsmålen. 

”Vi tittar på intäktsflödena för specifika företag. Vilka är deras produkter och tjänster och är de relaterade till att uppnå ett eller flera av hållbarhetsmålen? Till exempel är telekom relaterat till mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. På så sätt kopplar vi produkterna och tjänsterna till hållbarhetsmålen”, förklarar Olga Karakozova, chef för aktieteamet på tillväxtmarknader. 

Hon tillägger att det är mycket uppmuntrande att se att många företag gör hållbarhetsmålen till egna mål i sina årsredovisningar och hur de rapporterar sitt stöd för hållbarhetsmålen genom sina produkter och tjänster. Och hon förväntar sig att denna trend kommer att fortsätta växa på tillväxtmarknaderna. 

 

Danske Invest Emerging Markets Sustainable Future

 • Fonden kommer att bestå av 40–60 företag 
   
 • Minst 80 procent av investeringarna i fonden definieras som hållbara investeringar
   
 • Starkt fokus på aktivt ägande
   
 • Fonden kommer inte att investera i kol, tjärsand och torv, kontroversiella vapen, tobak, alkohol, fossila bränslen, spel, militär utrustning och pornografi i enlighet med Danske Invests tröskelvärden.
  
 

Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning. 

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. 

Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig. 

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter)kan erhållas på svenska här.

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder. 

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se här

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.