• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Obligationer är inte bara statsobligationer

I Jakten på avkastning kan företagsobligationer vara svaret när aktiemarknaderna präglas av oro och statsobligationer noterar historiskt låga räntor.

Ger statsobligationer för lite i ränta och är aktiemarknaderna för volatila?

Företagsobligationer har under krisen visat sig vara ett alternativ till både statsobligationer och aktier.

Företagsobligationer skiljer sig från statsobligationer genom att de ges ut av ett företag istället för en stat. Det är ett sätt för företagen att få finansiering på och räntan är högre än på solida statsobligationer utgivna av länder som Tyskland och Sverige. Risken är vanligtvis också högre, då företag kan ha svårare för att betala tillbaka skuld än en ”välutvecklad” stat har.

”Krisen i Sydeuropa har satt fokus på statsobligationer och risken förknippad med att investera i dem. Det har plötsligt inte blivit helt otänkbart att en västeuropeisk stat med hög skuld, stora budgetunderskott och svag konkurrensförmåga, som till exempel Grekland, går i statskonkurs, och därför är en investering i sådana statsobligationer inte helt utan risk”, förklarar Senior Fondförvaltare Rikke Secher från Danske Capital. Hon är en del av det team som förvaltar företagsobligationer åt Danske Invest.

Omvänt står statsobligationer från mer säkra länder som Tyskland och Sverige i så hög kurs att räntan har fallit markant, vilket gör dem mindre attraktiva. En investering i en företagsobligation ger ofta en ränta som ligger omkring tre procentenheter över räntan på tyska statsobligationer.

Danske Invest Global Corporate Bonds Class S
Danske Invest Global Corporate Bonds Class S investerar i större europeiska företag. Generellt för dem är att de jämfört med krisens inledning 2008 klarar sig relativt väl. Företagen har varit återhållsamma med att kasta sig ut i kostnadsintensiva investeringsprojekt och har stora kontantinnehav samt andra likvida tillgångar i  sina balansräkningar.  Enligt Rikke Secher har många av dem nu tillräcklig likviditet för att betala av sina lån 2-3 år framåt i tiden utan hjälp från andra finansieringskällor.

Attraktiv prissättning
Rikke Secher tror att just företagsobligationer kan bli de stora vinnarna under krisen, sett utifrån ett investeringsperspektiv.

”När skuldkrisen är över är företagsobligationer ett starkt värdepapper. Prissättningen är väldigt attraktiv sett till företagens ekonomiska nyckeltal. Även om en ekonomisk nedgång i Europa också skulle slå mot företagen och deras nyckeltal”, säger Rikke Secher.

På grund av det osäkra ekonomiska läget har fonden en försiktig investeringsstrategi just nu. Enligt Rikke Secher förväntar hon och hennes kollegor en väldigt volatil marknad med stora kursrörelser på grund av finanskrisen – även för företagsobligationer.

”Vi är väldigt försiktiga och återhållsamma. Vi har ett särskilt fokus på obligationer med kortare löptid, dvs. obligationer med upp till 3 års löptid som är mer stabila än de längre obligationerna”, berättar Rikke Secher.

Hon är dock inte nervös för att en våg av konkurser ska rulla in över företagen och sätta en investering i företagen under press.

”Konkursstatistiken är för närvarande historiskt låg och vi förväntar endast moderata uppgångar från den nuvarande väldigt låga nivån”, säger Rikke Secher.

Hon understryker samtidigt att en eventuell konkurs i ett av företagen fonden investerar i inte skulle innebära stora förluster, då fondens investeringar är spridda över många företag, branscher och länder.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.