• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Obligationsinvesterare får jackpot på nya marknader

Sedan årsskiftet har obligationer från nya marknader utgivna i hårdvaluta gett en avkastning på över 7 procent. Därmed har det gått att få full valuta för risken att investera i denna typ av obligationer. Men det finns fortfarande en risk.

Nya marknader har ändrat saker och ting och flera av aktiemarknaderna i regionen har gått upp under de senaste månaderna. Men det är inte bara på aktiefronten som investerare på nya marknader har anledning att le. Obligationer utgivna på nya marknader i hårdvaluta (dvs. i dollar eller euro) har haft ett bra första halvår 2014. Placeringsdirektör Bent Lystbæk är rådgivare till Danske Invest i samband med investeringar i Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h. Han pekar på flera orsaker till varför investeringar i obligationer från nya marknader har varit framgångsrika och kan fortsätta vara så – trots risken.

Ett attraktivt alternativ till företagsobligationer
Investeringar i obligationer från nya marknader i hårdvaluta kan ses som ett alternativ till investeringar i företagsobligationer, eftersom de inte har någon valutakursrisk då obligationerna vanligtvis utges i dollar eller euro.

"Samtidigt är obligationer från nya marknader fortfarande attraktivt prissatta och investerare får högt utbyte, inte bara i förhållande till amerikanska statsobligationer, utan också i förhållande till amerikanska och europeiska företagsobligationer med samma kreditvärdighet”, berättar Bent Lystbæk.

Mindre negativt prat om nya marknader
Förra året pratades det mycket negativt om både aktier och obligationer från nya marknader. Obligationer utgivna i hårdvaluta resulterade i en förlust på 5 procent. Men sedan dess har stämningen förbättrats och nu kommer positiva ekonomiska indikationer från länderna.

"Det är klart att investerarnas uppförande påverkas om det ständigt talas negativt om nya marknader. Men detta har ändrats och vi ser bland annat att exporten i regionen ökar i takt med att de ekonomiska förhållandena i USA och Europa förbättras. Allt detta är positiva nyheter", säger Bent Lystbæk.

Konflikten i Ukraina avtar
Rysslands gränsöverskridande intresse för delar av Ukraina under årets första månader har skapat osäkerhet i samband med nya marknader. Men situationen har nu blivit bättre och det har gynnat obligationsinvesterare under senare tid.

"Den geopolitiska situationen har utvecklats till det bättre och stämningen kring obligationer från nya marknader har varit god. Detta har gett god avkastning, särskilt i maj", säger Bent Lystbæk. Han och hans team har lyckats uppnå ett resultat för Nye Markeder Obligationer på 3,5 procent bara i maj – och till och med slagit jämförelseindex.

ECB lättar penningpolitiken
I juni beslutade Europeiska centralbanken att sänka räntan vilket har gynnat obligationer från nya marknader utgivna i hårdvaluta. Detta gäller särskilt östeuropeiska obligationer.

"Efterfrågan på euroobligationer har stigit efter ECB:s räntesänkning. Detta har i synnerhet skapat intresse för östeuropeiska obligationer utgivna i euro, som vi har en hel del av i portföljen. Detta har gjort att kurserna har stigit och att investerarna har fått en god avkastning", säger Bent Lystbæk.

Krångel i Argentina gör att riskspridningen blir avgörande 
Investeringar i obligationer från nya marknader i hårdvaluta är en riskfylld tillgångsklass som därför endast är lämplig för investerare som är villiga att ta större risker i jakten på bättre avkastning. Det vittnar utvecklingen i Argentina om. En dom i högsta domstolen i New York har ökat risken för att Argentina mot sin vilja kan tvingas att ställa in betalningar av en del av statsskulden, åtminstone under en period, enligt New Yorks lagstiftning. Men historiskt sett har obligationer från nya marknader varit en god investering.

"Tillgångsklassen har sedan 2002 levererat en genomsnittlig avkastning på över 10 procent om året", säger Bent Lystbæk. Danske Invests avdelning Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h investerar i över 100 olika typer av obligationer och har därmed en riskspridning som privata investerare sällan själva kan uppnå.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.