• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Oljefyndigheter ger vind i seglen

Stora oljefyndigheter i Brasilien har gett Wilson Sons of Brazil helt nya möjligheter för tillväxt. Företaget finns med i Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap, som investerar på de globala tillväxtmarknaderna.

Wilson Sons of Brazil är ett mellanstort brasilianskt företag som är aktiva inom fartygstillverkning och -underhåll. Företaget har sina rötter ända tillbaka till 1837 och har under de senaste åren fått helt nya tillväxtmöjligheter efter nya stora oljefyndigheter utanför Brasiliens kust.
Wilson Sons of Brazil ingick nyligen ett långtidskontrakt med det delvis statliga oljebolaget Petrobras med expertis inom havsoljeborrning. Petrobras är igång med att utveckla enorma offshoreområden för oljeborrning och planerar att bygga cirka 30 borrplattformar för detta syfte. Både uppbyggandet och driften av dessa plattformar kräver en lång rad leveranser av utrustning, tillbehör samt annan typ av materiel och dessa leveranser kommer Wilson Sons of Brazil att stå för.
Fartygsunderhåll av alla varianter
Denna offshore-aktivitet är endast ett av många verksamhetsområden hos Wilson Sons of Brazil som är ett integrerat företag med aktiviteter inom allt från fartygstillverkning till kryssningar och logistik.
Wilson Sons of Brazil är för tillfället igång med att bygga en flotta av fraktbåtar  på sitt eget fartygsvarv. Enligt Nick Robinson från Aberdeen Asset Management, en av förvaltarna bakom Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap, kommer Petrobras oljeborrning innebära fler arbetsuppgifter för Wilson Sons of Brazil framöver:
"Petrobras borrplattformar kommer att få stora leverensbehov och tanken är att dessa ska segla under brasiliansk flagg. Wilson Sons of Brazil har således en utmärkt position både i förhållande till att bygga och underhålla dessa borrplattformer.”
Strategiska hamnplatser
Ett annat viktigt verksamhetsområde för Wilson Sons of Brazil är de hamnplatser de driver och särskilt viktig, från ett strategiskt perspektiv, är hamnen i den sydliga delen av Rio Grande. Dessutom är företaget igång med att utvidga Salvador-hamnen så den ska kunna hantera fartyg av de större modellerna. Detta kommer att innebära ytterligare omsättning för Wilson Sons och dessutom gynnas företagets hamnaktiviteter generellt av den ökande tillväxten i Brasilien. Wilson Sons of Brazil har tillväxtmöjligheter även utanför Brasilien med potential till att utvidga verksamheten.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.