• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Oron befogad men paniken överdriven

Chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen berättar varför paniken på marknaden börjar skena igen.

Efter ett kraftigt fall i januari fortsatte börsen falla i början av februari. Samtidigt är företagsobligationsmarknaden också drabbad. Kort sagt har det varit en dålig start för högrisktillgångar samtidigt som räntorna fallit i takt med att oron ökat för sämre tillväxt och svag inflation, vilket i sin tur pressat kurserna på säkra statsobligationer.

Nu oroar sig finansmarknaden för en ny global recession med en ny bankkris i dess kölvatten. Dessutom gör de låga priserna på råvaror i allmänhet och olja i synnerhet att en våg av förluster kommer allt närmare.

De stora energibolagen har redan börjat göra avskrivningar på sina tillgångar vilket pressat lönsamheten markant. Samtidigt ser vi en riktig konkursvåg för mindre bolag i energisektorn. De här bolagen har stått för den största ökningen av utställda företagsobligationer sedan krisen 2008 och 2009. Dessutom har ett antal banker deltagit i finansieringen av det amerikanska oljeäventyret. Sist men inte minst så är ett antal länder på tillväxtmarknaderna speciellt beroende av råvarupriserna, vilket lett till att marknaden oroar sig för eventuella förluster även här.

En utdragen period av ovisshet
Utvecklingen har bland annat gjort att bankerna i euroområdet återigen handlas på kurs/eget kapital-multiplar runt 0,6, vilket är en nivå vi inte sett sedan skuldkrisen 2013. Det är ett uttryck för stor oro för bankernas intjäning och eventuella förluster framöver.

Den här oron är befogad. Vi tror att råvarupriserna kommer att förbli på den här låga nivån ett bra tag framöver, och tillsammans med vår skepsis mot Kina så befarar vi att bankerna kommer behöva ta en hel del kreditförluster. Tyvärr kommer det ta ett tag innan vi får överblick över omfattningen av de här kreditförlusterna och vad de uthålligt låga råvarupriserna kan innebära för omvärlden.

Bankerna kan absorbera förlusterna
Vi tror ändå att paniken är överdriven. På ett globalt plan har man använt åren efter krisen 2008 till att bygga upp ett starkare banksystem. Bankernas förmåga att hantera förluster är högre idag på grund av kraftigt ökade kapitalkrav, och likviditeten och transparensen är bättre. Därför tror vi bankerna kan överleva de kommande förlusterna utan att dra ner på utlåningen till andra sektorer, och vi tror att uppsvinget i både USA och Europa kommer att fortsätta.

Samtidigt är orsaken till oron, speciellt de lägre oljepriserna, goda nyheter för de flesta företag och konsumenter i Europa och USA. Även om Kina fortfarande kämpar med efterdyningarna av den stora byggboomen är banksystemet säkrat genom riklig likviditet från kinesiska centralbanken och ett slutet kapitalsystem. Det innebär att det är svårt för företag och konsumenter att föra ut kapital ur landet och därmed destabilisera banksystemet.

Därför har vi utnyttjat oron till att köpa mer aktier, efter att vi minskat ner på aktieexponeringen när kurserna stod högt sommaren 2015. Vi förväntar oss inte att oron ska blåsa förbi i brådrasket, utan att paniken kommer avta i takt med att den ekonomiska statistiken bekräftar en fortsatt tillväxt i USA, Europa och Kina. Ytterligare expansion från ECB i mars kan också hjälpa, och om våra förväntningar infrias kommer det lugna ner sig på marknaden och börsen stiga igen.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.