• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

OUTLOOK 2017: Expertens fem svar om tillväxtmarknaderna

Det senaste årets turbulens på tillväxtmarknaderna har minskat och nu väntas tillväxt framöver.

Antti Raappana är chefsportföljförvaltare med fokus på aktier på tillväxtmarknader. Här ger han sin syn på utvecklingen 2016 och berättar vad han tror investerarna kan förvänta sig av det kommande året vad gäller utvecklingen på tillväxtmarknaderna, det vill säga de nya ekonomierna i bland annat Asien och Latinamerika.

1. Hur har tillväxtmarknaderna utvecklats under året?
"Efter ett turbulent 2015, som både bjöd på kollaps för ett antal tillväxtmarknadsvalutor och en chock för råvarupriserna, har 2016 skapat stabilitet. Börserna på tillväxtmarknaderna rasade förra året, men i år har de, när vi tittar på MSCI-aktieindexen, klarat sig bättre än börserna i de utvecklade länderna, med undantag för USA. Utvecklingen har framförallt drivits av förbättrade råvarupriser och en avmattad takt på räntehöjningarna från den amerikanska centralbanken, vilket också är faktorer som inte är direkt hänförliga till just tillväxtmarknaderna."

2. Vad har överraskat dig mest vad gäller tillväxtmarknaderna under året?
"Jag har förvånats av hur Kina har hanterat landets tillväxt, genom att bland annat tillåta kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden och en ohållbart hög kredittillväxt."

3. Vad förväntar du dig av tillväxtmarknaderna nästa år?
"Det finns all anledning att tro att saker och ting ska förbättras. Västvärldens expansiva penningpolitik kommer att stödja tillväxtmarknadernas ekonomier, eller i alla fall inte motarbeta dem. Men det är helt beroende av att vi inte får se en kraftigt ökande inflation i USA. Om det händer så kommer räntorna att höjas snabbare än vi räknar med, och dollarn kommer att stärkas mot tillväxtmarknadernas valutor. Det i sin tur kan få en negativ inverkan på ekonomin i många tillväxtländer vars statsskulder ska betalas i dollar.

Utifrån ett tillväxtperspektiv förväntar vi oss en gradvis ökande tillväxt på tillväxtmarknaderna. Vi tror att den största positiva utvecklingen kommer att ske i Ryssland och Brasilien, som både förväntas kunna gå ur recession under nästa år. Även Kina, Indien, Sydostasien och Östeuropa kommer att bidra.

När det gäller utvecklingen på börserna förväntar vi oss att vinsterna per aktie ökar, något som kommer bli en positiv drivkraft för hela aktiemarknaden. Den stora frågan nu är hur Donald Trump kommer förändra den amerikanska politiken, framför allt när det gäller handelspolitiken. Här finns det risk att tillväxtmarknaderna drabbas negativt av en protektionistisk linje från USA."

4. I vilka sektorer eller länder ser du störst potential under 2017?
"Vi tror att Ryssland och Brasilien kommer gå ur sin recession och därmed potentiellt visa tillväxt. Men aktiemarknaden har en tendens att ligga före den ekonomiska utvecklingen. Brasiliens aktiemarknad har redan stigit med 60 procent i år (räknat i euro) och Rysslands har stigit med cirka 40 procent (även här i euro). Den starkaste ekonomiska tillväxten tror vi att vi hittar i Indien och Vietnam.

Om vi tittar på börserna på tillväxtländerna så tror vi att finans- och banksektorn kommer att vara attraktiv nästa år. Även tekniksektorn där många bolag på tillväxtmarknaderna idag har en stark intäktstillväxt kombinerat med en låg eller ingen skuld. Vi tror att 2017 kan bjuda på positiva överraskningar på den turkiska börsen, där marknaden prisat in en väldigt hög riskpremie."

5. Vilka sektorer eller länder är du mest tveksam inför?
"Ett antal tillväxtmarknadsekonomier står inför särskilda riskscenarier nästa år. Mexiko är väldigt beroende av handeln med USA, och om de inför restriktioner (precis som Donald Trump förvarnat om) kan det drabba Mexiko tämligen hårt. Brasilien är fortfarande inne i en korruptionsskandal som fortfarande kan ställa till det inom politiken.

Turkiet är sårbart både ekonomiskt och politiskt eftersom landet bland annat är beroende av extern finansiering. Samtidigt har den turkiska liran försvagats markant mot de stora valutorna, vilket gjort det ännu dyrare för Turkiets regering och landets företag att betala tillbaka sina lån. Mycket av den här instabiliteten är redan inprisad, men vi tycker att det är stor risk förknippad med Turkiet, och därmed även en potentiellt stor vinst om landets utmaningar skulle minska.

Sektormässigt tror vi att råvarusektorn på tillväxtmarknaderna redan har gått upp så pass att det kan vara anledning till en viss försiktighet nästa år."

Antti Raappana är bland annat chefsportföljförvaltare för fonden Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A sek, som investerar i aktier från både tillväxtmarknader och gränsmarknader.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.