• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Pionjäranda bakom amerikanska aktier

USA:s aktiemarknad är större än någon annan marknad i världen, och innovation och entreprenörskap gör amerikanska bolag till något särskilt.

”Möjligheternas land” och ” Den Amerikanska Drömmen”. Det finns fortfarande något särskilt med amerikanska bolag – och därmed också amerikanska aktier – trots de motgångar som finanskrisen och tillväxtmarknadernas höga tillväxttakt  har åsamkat. Men det är fortfarande något med amerikanska bolag som andra delar av världen ännu inte kunnat förmå att motsvara.

Edward Bousa från Wellington Management Company förvaltar Danske Invest Nordamerika. Han pekar på att den amerikanska aktiemarknaden är bättre kapitaliserad, mer likvid och ger bättre möjligheter för diversifiering än någon annan aktiemarknad i världen. Härutöver pekar han på att USA har en enorm hemmamarknad, då USA svarar för cirka 25 procent av världens BNP medan den amerikanska befolkningen endast utgör 5 procent av världens befolkning.

John William Olsen är ansvarig förvaltare av Danske Invest Global StockPicking. Han letar efter goda investeringsmöjligheter på aktiemarknader i hela världen, och han pekar på en rad faktorer som strukturellt förklarar amerikanska företags succé, vilket bland annat är deras entreprenörsanda.

Innovation regerar
”Det amerikanska samhället uppmuntrar till innovation och entreprenörskap. Det är förmodligen nybyggarandan som fortfarande lever kvar. Landet är uppbyggt av ”risk takers” och var från början ett möjligheternas land. Internet-revolutionen är långt ifrån över, och San Francisco är fortfarande epicentrum för innovation,” berättar John William Olsen.

Precis som Edward Bousa anser John William Olsen att den stora hemmamarknaden är en uppenbar fördel för de amerikanska företagen som har möjligheter för att skala upp eller ner i deras företagsmodeller.

Stor fördel
”Det är uppenbart en stor fördel för bolag med skalbara företagsmodeller, när hemmamarknaden är så stor och relativt homogen som den amerikanska. Föreställ dig ett nystartat internetföretag, som här hemma vanligen skulle starta med Sverige för att därefter expandera till Norden och eventuellt vidare ut i Europa. I USA kan man starta med 300 miljoner amerikaner, så det finns bättre skalmöjligheter i verksamheten. Historien har visat att skalfördelen är mycket avgörande för exempelvis internetföretag,” berättar John William Olsen.

Den stora hemmamarknaden, riskaptiten och den innovativa andan har enligt John William Olsen resulterat i många stora företag som har kunnat konsolidera sig i industriella nischer och därmed kunnat skapa vinnare på lång sikt. Han nämner företag som Colgate från 1806, Johnson Controls från 1885, Beckton, Dickinson & Co från 1897 och Baker Hughes från 1909, som alla är innehav i Danske Invest Global StockPicking.   
”Den typen av historik och efterföljande förmåga att kunna överleva och vara nyskapande hittar man inte i samma utsträckning inom exempelvis tillväxtmarknader,” förklarar John William Olsen.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.