• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Politisk oro och Kinas tillväxt kommer att prägla tredje kvartalet

Efter Storbritanniens nej till EU börjar årets tredje kvartal med förnyad osäkerhet.

Tillväxten på Kinas bostadsmarknad väntas tappa fart under årets tredje kvartal.

Med konsekvenserna av Brexitvalet, det kommande presidentvalet i USA och en avtagande tillväxt i Kina kan tredje kvartalet bli både händelserikt och utmanande. Men trots den förnyade oron inom både politiken och på finansmarknaderna kommer Brexit inte bli starten på någon ny global kris.

Det menar chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen på Danske Invest. Mer om hans förväntningar på finansmarknaderna under tredje kvartalet 2016 kan du läsa om i det nya Investor Brief från Danske Invest.

”Med tanke på den chock som den politiska osäkerheten skapat räknar vi nu med att Europa går in i recession i tredje kvartalet. Samtidigt tror vi att tillväxten vänder upp igen under våren 2017”, säger Bo Bejstrup Christensen.

”Den europeiska centralbanken (ECB) och Storbritanniens centralbank, Bank of England kommer att göra vad som krävs för att trygga den finansiella stabiliteten.”

Förnyat fokus på en amerikansk räntehöjning
Medan oron rasar i Europa så ser det annorlunda ut i USA, där tillväxten ökat från 1 procent till omkring 2 procent.

”Även om tumultet i Europa mycket väl kan skapa lite oro på kort sikt så tror vi att framförallt styrkan på den amerikanska bostadsmarknaden och inom det amerikanska banksystemet kommer att räcka för att öka tillväxten till över 2 procent under hösten 2016”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Samtidigt tror han att tredje kvartalet kommer att bjuda på både löne- och prisinflation, vilket kan göra det aktuellt med en räntehöjning i USA under hösten igen. 

Kinas tillväxt tappar fart
Vad gäller tillväxtekonomierna kommer man att rikta blickarna mot Kina, där tillväxten som såg ut att stabiliseras under andra kvartalet kan börja avta i takt med att regeringens stimulansåtgärder klingar av.

”För att hålla tillväxten uppe måste regeringen antingen fortsätta med stimulanserna genom exempelvis ytterligare infrastrukturinvesteringar eller genom att fortsätta sänka bolånekraven. Vi tror inte att Kinas regering kommer fortsätta stimulera tillväxten i samma utsträckning, och därför tror vi att tillväxten för både investeringar och bostadsmarknaden kommer tappa fart under tredje kvartalet”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Om så blir fallet kommer inte bara Kina, utan även många andra tillväxtekonomier tappa fart. Därför är Bo Bejstrup Christensen skeptisk till varaktigheten i effekten av de förbättrade råvarupriserna och den senaste tidens förbättring på tillväxtmarknaderna generellt.

”Som en följd av det här har vi just nu en neutral riskvikt mot aktier och behåller vår undervikt mot aktier från tillväxtmarknader och Europa, medan vi har en övervikt mot amerikanska aktier. Det här avspeglas också i våra investeringsprodukter Horisontfonderna och Aktiv Kapitalportfölj”, säger Bo Bejstrup Christensen.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.