• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Portföljkonstruktionen i Horisontfonderna justeras

Den 7 september genomförs förändringar i Danske Invests Horisontfonder. Andelen globala aktier i aktieportföljen ökar till 80 procent samtidigt som andelen svenska aktier minskar till 20 procent. Samtidigt justeras fondernas jämförelseindex.

På Danske Invest har vi en ambition om att kontinuerligt utveckla förvaltningen och anpassa den till marknadernas utveckling. En viktig del när det kommer till långsiktig kapitalförvaltning är portföljkonstruktionen. Det avgör hur hög avkastningen förväntas bli och vilka svängningar i värdet man kan förvänta sig. Därför justeras portföljstrukturen i Horisontfonderna.

Andelen svenska aktier minskar

Förändringarna innebär att man viktar ner det som kallas Home Bias, det vill säga andelen investeringar på den inhemska aktiemarknaden. Syftet med förändringen är att höja den riskjusterade avkastningen.
 
”Vi har i våra investeringslösningar haft en hög andel svenska aktier i vårt erbjudande. Det har under långt tid och inte minst i år varit väldigt bra då svenska börsen gått starkt. Samtidigt är den långsiktiga bilden att en mer global exponering kan skapa en något bättre riskjusterad avkastning. Det handlar inte om stora skillnader, utan en i raden av små utvecklingssteg vi tar för att säkerställa att våra investeringslösningar har de bästa möjliga förutsättningarna,” säger Martin Hagman, ansvarig för investeringslösningar inom Danske Bank Sverige
 

Förändringar i jämförelseindex

Följande förändringar kommer att ske i Horisontfondernas jämförelseindex:
 
Horisont Aktie Fördelningen 60% MSCI AC World, 40% SIX Portfolio Return Index ändras till 80% MSCI AC World,20% SIX Portfolio Return Index.
Horisont Balanserad Fördelningen 30 % MSCI AC World, 20% SIX Portfolio Return Index ändras till 40% MSCI AC World, 10% SIX Portfolio Return Index. Resterande jämförelseindex förblir oförändrade.
Horisont Försiktig Fördelningen 18% MSCI AC World, 12% SIX Portfolio Return Index ändras till 24% MSCI AC World, 6% SIX Portfolio Return Index. Resterande jämförelseindex förblir oförändrade.
Horisont Offensiv Fördelningen 42% MSCI AC World, 28% SIX Portfolio Return Index ändras till 56% MSCI AC World, 14% SIX Portfolio Return Index. Resterande jämförelseindex förblir oförändrade.

Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Informationen ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.


 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.