• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Råvaror toppar i svensk portfölj

Ett klassiskt investeringstips är att investera i saker som inte produceras längre. Det gäller även i framtiden ...

Ulric Grönvall förvaltar Danske Invest Sverige som lanserades i februari 1998.
 
Hur agerar ni i er förvaltning av Danske Invest Sverige?
 
– Hög turbulens skapar både risker och möjligheter. Vi har sedan flera år tillbaka en så kallad kvantitativ modell, som används i vår förvaltning för att fånga upp mer kortsiktiga överreaktioner på aktiemarknaden. Denna modell fungerar normalt sett bättre i en miljö med högre turbulens , då vi oftast får fler köp och säljsignaler. Därmed har vi haft stor nytta av den delen i vår förvaltningsstrategi under senare år.
 
Vad gör ni på kort sikt?
 
– Vi har också blivit mer »top down«-orienterade i vår förvaltning, vilket inne bär att makrostatistik analyseras mer än tidigare och att vi jobbar med fler övergripande teman än vad vi gjort historiskt. Ett exempel på sådant tema är vår positiva syn på reala tillgångar, däribland råvaror. I en skakig värld där vinstprognoser är osäkrare än vanligt, är många företag svåra att värdera. Gruv, olje- och fastighetsbolag med stora reala tillgångar är dock fortfarande förhållandevis lätt att värdera, vilket gör att vi på kort sikt är positiva till råvarurelaterade aktier.
 
Hur ser det ut på lång sikt?
 
– På lång sikt är vi övertygade om att den befolkningstillväxt vi har i världen, och det faktum att länder med stor befolkningsmängd i dag har en stark ekonomisk tillväxt, gör att bristen på råvaror kommer bli ännu tydligare i framtiden. Ett klassiskt investeringstips brukar vara att investera i saker som inte produceras längre. Det gäller även i framtiden och där är ett exempel vårt innehav i Lundin Petroleum, som producerar och letar efter olja runt om i världen.
 
Varför Lundin Petroleum?
 
– Lundin Petroleums överlägset största marknad idag är Norge. Jämfört med många andra oljeländer har Norge en betydligt lägre politisk risk och därmed stabilare regler för till exempel skatter och licenser. Det gör det attraktivt ur investeringssynpunkt. Vi har följt bolaget på nära håll sedan 2005 och har stort förtroende för dess kompetens och entreprenörsanda. Under hösten 2010 meddelades att man hittat olja i en fyndighet kallad Avaldsnes. Därefter har ett antal kompletterande borrningar genomförts och oljefyndighetens storlek tillhör nu den största i Norges i historia. Hela det potentiella fyndet är inte färdiganalyserat ännu, ytterligare ett antal provborrningar kommer genomföras i år och under 2012. Med råvaror i portföljen kan Danske Invest Sverige fortsätta, både på kort och lång sikt, att skapa avkastning, en turbulent marknad till trots.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.