• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Räntehedgefond utsedd till Europas bästa

Räntehedgefonden Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund har vunnit Eurohedge Award som den allra bästa inom sitt område.

Eurohedge Award kan allmänt liknas vid ett europamästerskap för hedgefonder. Räntehedgefonden Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund* har tagit hem guldpokalen. 
 
Fixed Income Relative Value fokuserar på obligationer och ränteprodukter som swappar och terminer, och hedgefondens mål är en årlig avkastning på 4 till 6 procent över den riskfria räntan. (Det finns dock ingen garanti för att detta mål kommer att uppnås och avkastningen kan också bli negativ.) 
Under 2023 uppgick avkastningen till 25,02 procent*. Fonden fyller tio år i år och den ackumulerade avkastningen sedan starten i maj 2014 är 75 procent*. 90 procent av avkastningen kommer från de skandinaviska och europeiska marknaderna. Medan gårdagens utmärkelse fokuserade på utvecklingen under 2023 har Danske Invests räntehedgefonder även tidigare vunnit ett antal av de mest prestigefyllda utmärkelserna i hedgefondbranschen för utveckling på fem och tio års sikt. 

”Det är ett lagarbete”  

Den erfarne chefsförvaltaren Michael Petry leder den prisbelönta räntehedgefonden. Han pekar direkt på sitt team av förvaltare när han får frågan om varför just deras fond vann priset igår. 
 
”2023 var ett av de bästa åren för våra räntehedgefonder sedan vi lanserade vår första fond 2005. Det är helt och hållet tack vare en stor insats från hela teamet”, säger Michael Petry, Head of Fixed Income Hedge Funds på Danske Bank Asset Management, som förvaltar Danske Invests fonder. 
 
Michael Petry har varit hos oss sedan 2005 och lett Fixed Income Strategies sedan 2006. Han har med andra ord varit med oss hela vägen. Resten av teamet är nästan lika erfarna. Tom Rosenkrans anslöt sig till räntehedgeteamet 2007, Carsten Cilieborg 2010 och Thomas Ryaa 2015. De två förstnämnda var i London för att ta emot priset, där räntehedgefonden ställdes mot fem andra nominerade i kategorin Fixed Income, utvalda bland mer än 100 europeiska räntehedgefonder.


Carsten Cilieborg, till vänster, och Tom Rosenkrans, till höger, var i London för att ta emot priset som bästa europeiska räntehedgefond.   
  
Teamet har en konsekvent investeringsprocess och följer en filosofi som har visat sig fungera över tid. Eurohedge Awards tittar naturligtvis på utvecklingen under 2023 när de utser sin vinnare, men lika viktigt är en hög så kallad Sharpekvot, vilket mäter fondens risk i förhållande till totalavkastningen. Fonden kan alltså inte ta stora risker och vinna, utan det måste finnas en balans mellan risk och avkastning.  
 
Portföljförvaltarna strävar efter att leverera en avkastning som i begränsad utsträckning rör sig i takt med utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna, vilket kan öka riskspridningen i en portfölj och bidra till en stabilare avkastning. Att investera i hedgefonder är förenat med risk och i värsta fall kan du förlora hela ditt investerade kapital. Fonden använder hävstång, och det kan finnas ränte-, valuta- och kreditrisker förknippade med att investera i den. Därför rekommenderar vi att du alltid pratar med din rådgivare innan du investerar i hedgefonder.  


En förbisedd tillgångsklass för den långsiktiga investeraren  

Danske Invests hedgefonder är endast till för den långsiktiga investeraren som kan uppfylla ett antal särskilda krav för att få tillgång till fonden, vilket inkluderar att känna till risker. Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value kräver en minsta investering på 10 000 DKK. Du kan endast investera i Danske Invests hedgefonder genom en rådgivare på Danske Bank.
 
För de investerare som uppfyller ovanstående krav är hedgefonder ett lite förbisett tillgångsslag i portföljen. Detta trots att fonderna kan ha intressanta egenskaper som kan bidra till att öka den riskjusterade avkastningen i en investeringsportfölj. I bästa fall kan hedgefonder leverera positiv avkastning oberoende av den generella utvecklingen på de finansiella marknaderna. 

Förstå hedgefonder

En hedgefond är kort sagt en särskild typ av investeringsfond som kan använda komplicerade finansiella instrument. Hedgefonder kan till exempel investera med lånade pengar – så kallad hävstång – och de kan investera i komplexa derivat.  
 
Hedgefonder har friheten att investera på olika marknader samtidigt, och kan använda olika investeringsstrategier efter behov. En räntehedgefond som Fixed Income Relative Value Fund fokuserar på obligationer.  

 
Derivat är en vanlig term för finansiella produkter som optioner, terminer, swappar osv.  
 
Vi använder hedging för att minska/eliminera risk. Du kan till exempel säkra bort en valutarisk så att du bara tar ränterisk om det är det du vill.   

Hävstång innebär att fonden investerar med lånade pengar.
 
Räntespreadar: Fonden investerar i en förväntan om en viss utveckling i ränteskillnader mellan olika obligationer.    
 
Landspreadar omfattar en investering i en förväntan om utvecklingen av ett lands kreditrisk i förhållande till ett annat lands kreditrisk.


Hedgefonden Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund kombinerar långa och korta positioner. Medan en lång position är en klassisk investering i att kursen på ett värdepapper kommer att stiga – även kallat att ”gå lång” – är en kort position en investering i att kursen på ett värdepapper kommer att gå ned – även kallat att ”gå kort” eller ”blanka”. I grund och botten handlar strategin i Fixed Income Relative Value om att gå lång i värdepapper som ser undervärderade ut och gå kort i värdepapper som ser övervärderade ut. Hedge Fixed Income Relative Fund investerar i intressanta skillnader i räntor på de europeiska ränte- och obligationsmarknaderna.


Ett exempel på en strategi 

Möjligheten att gå kort gör det till exempel möjligt att investera i att räntespreaden mellan två obligationer kommer att minska. 
 
”Då kan vi gå lång i den obligation som vi bedömer ska stiga i kurs och gå kort i den obligation som vi menar ska gå ned. Om räntespreaden, det vill säga skillnaden mellan de två obligationernas ränta, minskar kan vi alltså få en positiv avkastning. Å andra sidan förlorar vi om räntespreaden ökar”, säger Michael Petry, chefsförvaltare.

*Fonder som nämns i artikeln:  
Data for Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W: De årlige afkast er 28,1% (mar 2023-mar 2024), 2,0% (feb 2022-feb 2023), -6,8% (feb 2021-feb 2022), 13,9% (feb 2020-feb 2021), 3,3% (feb 2019-feb 2020), 3,5% (feb 2018-feb 2019). Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Se mere her.


Denna publikation är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning. 
 
Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet  
 
Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig. 
 
Före ett investeringsbeslut bör du läsa informationsbroschyr och faktablad. En sammanfattning av dina rättigheter kan erhållas på engelsk samt mer information om fondens hållbarhetsaspekter på:
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W - Facts

Beslutet att investera i fonden bör ta hänsyn till alla de egenskaper i fonden som beskrivs i informationsbroschyren. 
 
Danske Invest Management A/S kan besluta att säga upp de arrangemang som gjorts för marknadsföring av dess medel. 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.