• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Så skyddar Danske Invest andelsägarna under coronakrisen

Vår investerinsspecialist Kim Thelle Pilgaard beskriver åtgärderna Danske Invest har vidtagit för att dina investeringar ska klara krisen så säkert som möjligt.

De senaste fyra veckorna har historiskt höga nivåer av volatilitet setts på de finansiella marknaderna runt om i världen. Sedan spridningen av coronaviruset har eskalerat i Europa under senare halvan av februari har särskilt aktiemarknaderna drabbats hårt med tvåsiffriga nedgångar i aktiekurserna och det har även påverkat Danske Invests fonder. Hur utgången av den här krisen kommer att bli är fortfarande mycket osäkert. I dessa tider uppstår många frågor och det skapar stor oro och osäkerhet.
 
Vi inom Danske Invest följer utvecklingen nära, samtidigt som ett antal nödvändiga åtgärder har vidtagits för att säkerställa stabilitet i hur vi arbetar och förvaltar våra fonder.

Fonder handelsstoppas när priser ej kan sättas
Under loppet av de senaste veckorna har Danske Invest, i likhet med flera av Danmarks övriga fondbolag, varit tvungna att stoppa handel i fonder periodvis när kurser ej har kunnat sättas. Det har varit nödvändigt då det är avgörande att kursen på din investering, även benämnt som Net Asset Value eller NAV-kurs, beräknas korrekt.

Att stoppa handel är ett verktyg som används för att skydda dig som investerare från att handla till kurser som ej är riktiga. Att stoppa handel i en fond innebär i praktiken att ingen kan vare sig köpa eller sälja fondandelar. Hur lång tid ett handelsstopp pågår kan variera från en kortare period till längre, men sällan över flera dagar även om det kan hända under extraordinära omständigheter.

“En viktig uppgift för oss är att alltid kunna beräkna och prissätta våra fonder korrekt, men särskilda omständigheter kan uppstå som tvingar oss att stänga handel i fonden. Det kan bero på att hela marknaden stänger ner eller att ett tillfälligt stopp införs. Det kan även bero på, som nu, att likviditeten i de underliggande innehaven är låg och att priserna är så volatila att vi helt enkelt inte kan beräkna korrekt kurs. Jag förstår helt den frustration som uppstår i att inte kunna handla i din investering, men i situationer som nuvarande kan detta bli nödvändigt. Jag vill poängtera att syftet med handelsstoppet är att skydda befintliga och potentiella investerare,” säger Kim Thelle Pilgaard.

Vi övervakar marknaden och gör justering utifrån utvecklingen
Coronakrisen har skapat osäkerhet i i stort sett alla investeringar på de finansiella marknaderna och därmed även för Danske Invest fonder, både de som är aktivt förvaltade och de med passiv förvaltning, dvs våra indexfonder. Våra fondförvaltare arbetar intensivt och använder alla tillgängliga verktyg för att förvalta fonderna under krisen på bästa möjliga sätt.

“Under de senaste veckorna har vi initierat ett stort antal åtgärder för att säkerställa att Danske Invests arbete fortsätter och att samtliga av våra fonder förvaltas optimalt genom krisen. Föregående vecka säkerställde vi att alla som kunde arbeta hemifrån gör det för att undvika spridningen av viruset. Ytterligare en åtgärd som tagits är att dela upp de anställda i två team, för att samtliga kritiska funktioner som behövs för att driva ett fondbolag täcks om ett läge med karantän skulle uppstå. Det är nödvändigt att vi kan agera snabbt utifrån utvecklingen,” säger Kim Thelle Pilgaard.

Om du är osäker på din investering eller om du har några frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din rådgivare. Vill du få åtkomst till marknadsuppdateringar och analyser eller få större inblick i coronakrisen, kan du följa analysen som gjorts av investeringsspecialister hos vår största distributör, Danske Bank, på bankens hemsida

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.