• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Sänkt årsavgift för Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna

Nu sänks nu sänks årsavgiften för de fem Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna och samtidigt blir prissättningen enhetlig för alla fonder.

Danske Invest har sänkt den årliga avgiften för fonderna
 

Fondnamn Tidigare pris Aktuellt pris
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 20 0,90% 0,89%
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 35 1,05% 0,89%
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 50 1,20% 0,89%
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 65 1,35% 0,89%
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 80 1,50% 0,89%

Siffrorna i fondernas namn anger den normala andelen aktier i fonden, något som dock kan variera över tid. En nyhet är att prisstrukturen har förenklats så att kostnaden är densamma oavsett aktieandel i fonden. Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna har därför fortsättningsvis en platt prisstruktur, där andelsklasser med courtage har totala administrationskostnader på 0,89 procent per år. 


Balanserad och fokus på global ansvarsfullhet

De fem Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna lanserades 2022. Gemensamt för alla fem fonderna är att de har fokus på hållbarhet och på att minimera investeringarnas negativa påverkan på omvärlden. Fonderna har ett minimimål om att allokera minst 75 procent till hållbara investeringar. 
Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna kan bäst beskrivas som en allt-i-ett-lösning, eftersom de fem fonderna var för sig fördelar placeringarna brett i både aktier och obligationer, beroende på vilken fond du väljer.

 
Du behöver bara välja en riskprofil

Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj-fonderna är en investeringslösning där du i första hand ska ta ställning till vilken risk som är lämpligast för dig. 

Investeringsexperter hjälper dig att sätta samman dina fondinvesteringar. De väljer ut vilka aktier och obligationer som ska finnas i fonden och justerar och anpassar dem kontinuerligt beroende på hur den globala marknaden utvecklas.

Var och en av de fem fonderna har en egen riskprofil som styrs av aktieandelen i portföljen. Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 20 kommer alltså normalt att innehålla cirka 20 procent aktier, medan aktieinnehållet i Danske Invest Global Ansvarsfull Portfölj 80 är 80 procent. Andelen kommer dock att variera beroende på de aktuella förväntningarna på marknadsutvecklingen. 

Ändringarna trädde i kraft den 15 november 2023.


Denna publikation är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning. 

Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig. 


 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.