• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stark utveckling för tillväxtmarknadsobligationer

Danske Invests tillväxtmarknadsobligationsfond i hårdvaluta ger möjlighet till en förväntad meravkastning jämfört med säkrare obligationer från utvecklade ekonomier som USA, Danmark och Tyskland

Foto: Hernan-Plnera, Flickr.com

”Den första september nådde vi en avkastning på 14,02 procent hittills under 2016. Det är något över vårt jämförelseindex. Det är väldigt bra”, säger Bent Lystbæk som är chefsportföljförvaltare för Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden fokuserar på tillväxtmarknadsobligationer som ställts ut i hårdvalutor som euro och dollar. De senaste årens sjunkande räntor på de mest säkra statsobligationerna från utvecklade marknader som Tyskland och USA har ökat investerarnas aptit på andra tillgångar som kan erbjuda en högre förväntad avkastning. För det ändamålet har obligationer från tillväxtmarknader blivit en näst intill obligatorisk del av portföljerna hos många större professionella investerare.

Bent Lystbæk och hans team har förvaltat fonden i ungefär tre år. Mellan den 1 augusti 2013 och den 1 september 2016 har fonden levererat en avkastning på 25,2 procent (efter kostnader) jämfört med 24,9 procent för jämförelseindex, där man inte har dragit av för kostnader.

Merparten av fondens investeringar är i statsobligationer från tillväxtmarknader som Argentina, Mexico, Turkiet och Indonesien, men fonden äger även företagsobligationer från tillväxtmarknaderna.

Störst övervikt mot Argentina
Som investerare i tillväxtmarknadsobligationer är man i praktiken med och finansierar skulderna hos stater och företag på tillväxtmarknaderna, och får då en löpande räntebetalning för det. Hittills under 2016 har fonden varit överviktad mot framförallt argentinska statsobligationer, som fyller cirka 7 procent av fonden, jämfört med halva den vikten i jämförelseindex. Baserat på den nya argentinska regeringen med president Macri i spetsen så tror Bent Lystbæk att landet nu är på väg in i en mer positiv fas.

”Det finns starka indikationer på att landet efter år av ekonomisk misskötsel nu ska kunna skapa en hållbar tillväxt och ett positivt investeringsklimat”, säger Bent Lystbæk. 
Dessutom är fonden överviktad mot Brasilien och Makedonien, vid sidan av en liten övervikt mot obligationer från Venezuela.

Hög betalningsvilja i Venezuela
I det krisdrabbade Venezuela ser Bent Lystbæk en stark vilja från landet att betala sina investerare.

”Venezuela befinner sig i en djup ekonomisk kris men regeringen vet att om man ställer in betalningarna på sina statsobligationer eller på obligationer utställda av statsägda oljebolag så kommer det innebära enorma problem för landet”, säger Bent Lystbæk.

Att ställa in betalningarna på den här typen av obligationer skulle kunna leda till att olja som ska exporteras beslagtas och att betalningar för oljan fryser inne i hos utländska banker. Det vore mycket problematiskt eftersom landet är väldigt beroende av sina oljeintäkter, och regeringen kommer att göra allt för att undvika en statsbankrutt så länge valutareserverna tillåter. Det menar Bent Lystbæk, som känner sig trygg med att ha en övervikt mot venezuelanska obligationer med förhållandevis kort löptid.

Risken med obligationer
Kostnaden för den förväntade meravkastningen på obligationer från tillväxtmarknader utgörs av ett antal olika risker som kan variera från land till land och från obligation till obligation. I slutändan handlar det om att investerarna fruktar att utgivarna ska hamna någon form av ekonomisk kris och inte kunna sköta sina räntebetalningar eller lösa in obligationerna på förfallodagen. Det finns länder som är väldigt sårbara för utvecklingen på råvarupriserna medan andra länder präglas av politisk instabilitet. Samtidigt är tillväxtmarknadsobligationer mer sårbara och förlorar mer i värde jämfört med obligationer från utvecklade marknader när det är oroligt på finansmarknaden.

Det jämförelseindex som anges i texten är JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Tala alltid med en rådgivare innan du gör en investering.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.