• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stigande råvarupriser medför ökad inflation

Extremt dåligt väder under skörden i flera stora lantbruksländer har resulterat i ökade priser på råvaror - och därmed också stigande inflation. Realräntor säkrar sparandet mot just inflationsutvecklingen.

Priserna på råvaror genomgår en progressiv trend, efter flera av världens största lantbruksländer har påverkats av dåligt väder och därmed en dålig skörd i denna säsongen.

Det är en kombination av torka i USA, extrem värmebölja i Ryssland och omfattande skyfall i Brasilien som har bidragit till det mycket dåliga skörderesultatet, varför utbudet är mindre i förhållande till tidigare. FN:s råvaru- och lantbrukskommission har under sommaren meddelat att indexet för globala råvarupriser steg 6 procent under juli. Det är dock 10 procent under rekordnivån från februari 2012, men utvecklingen skapar oro i FN.

Det är särskilt priserna på vete, majs och sojabönor som stiger markant. Prisutvecklingen förväntas få långvariga konsekvenser för konsumenterna. Utöver det ökade priset på lantbruksvaror som säd och bönor, påverkas konsumenter globalt av prisstigningar på kött, eftersom säd även används som foder. Samtidigt förväntas även priset på bränsle att stiga, då det särskilt i USA är populärt att använda grödor till produktionen av biobränsle.

Urholkar investeringen
De stigande priserna kan urholka placerarnas sparande, såvida avkastningen som minimum följer inflationsutvecklingen. ”Vill man säkra sitt sparande mot inflationsutvecklingen kan ett alternativ vara realräntor”, berättar fondförvaltare Thor Schultz Christensen från Danske Capital. Han förvaltar Danske Invests Globala Realräntor.

”Globala Realräntor är ett bra stödalternativ mot både aktieoro och stigande inflation. De ger under alla omständigheter en avkastning på nivå med traditionella statsobligationer, och därutöver ger de en meravkastning när inflationen stiger”, berättar Thor Schultz Christensen.

Inflationsskydd
Den grundläggande idén bakom realräntor är den flexibla räntan som utvecklas i takt med den aktuella inflationsnivån. Därför kan realräntor, i motsättning till traditionella obligationer, som har en fast kupongränta, vara ett alternativ till att skydda sparandet mot inflationsutvecklingen. De realräntor som ingår i fonden, är alla utgivna av stater och har därmed en säkerhet på nivå med traditionella statsobligationer.

Danske Invest Globala Realräntor noterade under 2011 en avkastning på 11,47 procent.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.