• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stor osäkerhet - marknaden kräver politisk handling

Vi står inför en väldigt osäker period på de finansiella marknaderna efter nedslående amerikanska nyckeltal, men vi går inte en recession till mötes. Det menar Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker i Danske Invest.

Dåliga nyckeltal från USA i fredags fick den här veckan aktier från hela världen att falla igen och förnyade oron för att världsekonomin skall försättas i ett nytt krisläge innan den riktigt kommer igång igen efter krisåren. Den amerikanska arbetslöshetstalen var också mycket värre än förväntat, berättar Bo Bejstrup Christensen:

”Arbetsmarknadsrapporten från USA som kom i fredags var helt klart svagare än förväntat. Den offentliga sektorn förlorar många jobb och vilket gör att den totala siffran för antalet nya jobbplatser är lika med noll, eftersom jobbskapandet i den privata sektorn fortfarande är väldigt låg. Därför går vi en osäker tid till mötes på marknaderna”, förklarar Bo Bejstrup Christensen.

Att han trots allt inte förväntar en ny ekonomisk recession beror på att han grundläggande menar att politikerna i USA och Europa kommer att få kontroll över orsakerna till osäkerheten. Även om han erkänner att det är stora och svåra politiska beslut som ska tas.

Förvänter inte en recession
”Vi förväntar inte en recession. Vi menar att politikerna i slutändan tar de nödvändiga besluten för att styra tillväxten i rätt riktning igen. Men det kräver att väldigt svåra beslut tas, bland annat om Italien ska genomföra de åtstramningar de har lovat och om det fortsatt ska ges stöd till Grekland”, säger Bo Bejstrup Christensen. Han tillägger att även USA måste få kontroll på den politiska situationen och därmed undgå att skapa mer osäkerhet kring landets skuldsättning.

Grekiska tvååriga statsräntor steg nyligen till över 50 procent,  vilket om inte annat indikerar att marknaderna överlag förväntar en grekisk konkurs. Så det finns behov för ingripanden.

Det finns lösningar
”Det finns lösningar, och högst sannolikt blir de aktuella. Men problemet är politikerna behöver pressas av marknaderna för att de nödvändiga besluten skall kunna fattas. Detta lämnar ett intryck av att beslutstagarna jagas av marknaderna istället för att ligga ett steg före dem. Den osäkerhet som skapas av detta är negativt för den privata sektorn. Om man klarar av att skapa mer klarhet kring centrala utmaningar, bland annat kring statsskulderna i USA och Euroland, kommer den privata sektorn klara av att lyfta oss ut ur krisen”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Han förklarar att ekonomierna i Euroland och USA är så tätt sammanfogade att de var och en kan dra varandra både ned och upp. En förbättrat situation i Euroland kommer således skapa mer global tillit, medan en nedgång i USA också skulle dra med sig Europa, vilket ju knappast ligger i någons intresse – bland annat inte i politikernas.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.