• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Svagare medvind för globala aktier

Chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förklarar varför Danske Invest har dragit ner andelen aktier.

Våren är här och det märks inte bara på vädret. Optimismen är tillbaka och de mörka dagarna i januari då marknaden tyngdes av oro för en kollaps i Kina, ny recession i USA och en bankkris i Europa känns avlägsna. Men nu har tillväxten i Kina och USA stigit, den amerikanska centralbanken har förklarat att den inte har någon brådska med att höja räntan och ECB har genomfört ännu en kraftig penningpolitisk lättnad.

Och resultaten har inte låtit vänta på sig. Aktiekurser och råvarupriser har stigit, räntorna fallit och på tillväxtmarknaderna har inte minst de hårdast drabbade länderna haft en stark återhämtning. Tyvärr tror vi inte att de gynnsamma vindarna kommer att hålla i sig utan räknar med en ökad osäkerhet de närmaste månaderna. Vi har därför valt att dra ner på andelen aktier i våra portföljer från övervikt till neutral. Just nu säljer vi framförallt aktier på tillväxtmarknaderna och i den här bloggen ska jag förklara varför.

Goda nyheter från USA
I USA har tillväxten ökat och det märks bland annat på en ökad optimism hos företagen. Vi tror att tillväxten för närvarande ligger på runt 1,5 till 2 procent  och kommer att öka till cirka 2,5 procent efterhand som de negativa effekterna av dollarförstärkningen avtar. Samtidigt blir bostadsmarknaden allt starkare. Även om banksystemet har påtagliga problem med förluster på lån till olje- och gassektorn, fortsätter bankerna att öka tillgången på konsumtions- och bolån och stöttar på så vis hushållen. Vi räknar med att det skapas cirka 150 000 arbetstillfällen per månad, att arbetslöshet sjunker och att lönerna stiger, vilket gynnar den privata konsumtionen.

Fortsatt stabil tillväxt i euroområdet
Det står nu klart att tillväxten i euroområdet toppade under sommaren 2015 och att tillväxten har fallit något sedan dess. Det är ingen överraskning eftersom regionen inte längre stöttas av fallande oljepriser och en försvagad valuta. Men tillväxten är stabil och något högre än den långsiktiga potentialen eftersom bankerna fortsätter att öka utlåningen vilket gynnar konsumtion och investeringar. Eftersom ECB fortsätter att stimulera bankernas utlåning och håller fast vid sin kraftiga penningpolitiska stimulans räknar vi med att tillväxten ligger kvar runt 1,5–2 procent.

Motvind från Kina
Tyvärr räknar vi nu med en lägre tillväxt i Kina. Bostadsförsäljningen har stigit med 35 procent på bara fyra månader och bostadspriserna på nationell nivå har stigit med över 10 procent på årsbasis och i vissa städer med närmare 50 procent. Det här beror på minskade krav på kontantinsats, från 30 till 20 procent för förstagångsköpare, och detta har skett på bara tre månader. Det ligger i sakens natur att om vi uppmuntrar köpare att köpa idag, så blir det färre som köper imorgon. Det här, i kombination med riktade insatser för att dämpa aktiviteten i de mest överhettade delarna, gör att vi räknar med att bostadsförsäljningen faller senare i år och det kommer troligen också att dämpa medvinden i bostadsbyggandet.

Och även om myndigheterna fortsätter att stimulera ekonomin genom exempelvis investeringar i infrastruktur, så kan de inte fortsätta med det för evigt. Vi tror därför att den senaste tidens lättnader har ökat det offentliga underskottet till över 10 procent av BNP, vilket finansieras genom nya kanaler som saknar transparens. Den totala statsskulden växer med över 20 procent och det är helt enkelt inte hållbart i längden. Vi räknar därför med en minskad tillväxt i Kina även om vi återigen vill betona att Kina inte är på väg mot någon kollaps, eftersom myndigheterna har full kontroll över banksystemet.

Neutral vikt på aktier
Sammantaget ser vi nu att globala aktier stigit igen efter de stora nedgångarna i början av året, på grund av tillväxten i USA och Kina, stigande råvarupriser och en minskad oro för en stramare amerikansk penningpolitik.

Om vi blickar framåt ser vi en lätt motvind från Kina i form av lägre tillväxt, medan tillväxten i USA kommer att vara tillräckligt stark för att ytterligare minska arbetslösheten. Det innebär att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan. Vi ser därför inte lika starka skäl att äga riskfyllda tillgångar och tror därför inte längre på en övervikt mot aktier. Som en följd av det har vi därför minskat andelen aktier i våra portföljer.

Vi räknar med att det scenario vi beskrivit ovan kommer skapa en lätt motvind för aktier på tillväxtmarknaderna, samtidigt som den politiska risken i Europa, i form av bland annat EU-folkomröstningen i Storbritannien, har försämrat förhållandet mellan avkastning och risk och därför väljer vi nu att ha en neutral vikt mot aktier.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.