• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Tobaken försvinner från Danske Invests fonder

Enligt kundernas önskemål har Danske Invest valt att inte längre investera i tobaksbolag. Den nya investeringsrestriktionen implementeras i Danske Invests fonder efter den 19 november 2019.

Behoven hos nordiska investerare förändras hela tiden. Det gäller även inställningen till tobak, och allt fler kunder, privata såväl som institutionella, vill inte att industrin ska ingå i deras investeringar. Det här stod tydligt efter en löpande dialog med och enkätundersökningar bland kunder i de nordiska länderna.
 
Förbehållet mot tobak ligger i linje med den feedback som Danske Invest har fått från många institutionella kunder. Därför väljer nu Danske Invest att sluta investera i tobak i samtliga fonder. Beslutet gäller både aktivt och passivt förvaltade fonder.
 
Tobak den fjärde restriktionen
Tobaksrestriktionen omfattar både aktie- och obligationsinvesteringar för alla Danske Invests fonder, och implementeras efter den 19 november 2019. Tobaksrestriktionen läggs till Danske Invests andra investeringsrestriktioner som redan gäller för bolag som bygger merparten av sin omsättning på termiskt kol, oljesand och kontroversiella vapen.
 
”Eftersom vi är en investeringsförening måste vi lyssna på våra investerare och deras förväntningar. Att vi utesluter vissa delar innebär inte att vi sänker våra ambitioner om och möjlighet att leverera en attraktiv och riskjusterande avkasning”, säger Danske Invests VD Robert Mikkelstrup.
 

 
Tobaksrestriktionen
Definition: Tobaksprodukter är produkter som helt eller delvis består av bladtobak.  Tobaksprodukter omfattas även av e-cigaretter och andra "next generation"-tobaksprodukter.

Kriterie: Vi ska inte investera i bolag som har en omsättning på över 5 procent från tobaksprodukter.

Uteslutna bolag: Med utgångspunkt i tobaksdefinitionen samt kriteriet kommer 66 bolag att uteslutas.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.