• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Trumps valseger en boost för den globala tillväxten

Jan Holst Hansen, chefsanalytiker på Danske Invest ser ljust på utsikterna för globala aktier när vi går in i december.

I början av november väntade vi oss stabilitet och ett svagare momentum i världsekonomin, och räknade inte med några större överraskningar för resten av året. Ändå blev det november som bjöd på en av årets största överraskningar när Donald Trump valdes till USA:s president, trots att opinionsmätningarna pekade på en ganska säker vinst för Clinton.

Världens finansmarknader reagerade negativt på Trumps seger, men reaktionen blev kortvarig. När investerarna hämtat sig från chocken dagen därpå steg börserna världen över, dollarn stärktes och räntorna steg.
 
Som helhet ser vi nu mer positivt på globala aktier än för en månad sedan. Om vi lägger ihop alla pusselbitarna i världsekonomin är det en aktievänlig bild som tonar fram. Vi tror att den globala tillväxten över lag kommer att ge ett bra stöd åt företagens resultat, samtidigt som centralbankerna gör sitt för att öka riskaptiten.

Världsekonomin: Fortsatt tillväxt
Om vi ser på världsekonomin som helhet så ligger tillväxten just nu högre än den långsiktiga potentialen. Vi tror att den kan förbli stark en tid framöver. I både USA och Europa fortsätter tillväxtsiffrorna att se fina ut och vi räknar med att den trenden fortsätter också i december. Tillväxten i Kina kommer däremot dämpas en aning när regeringens åtgärder på bostadsmarknaden nu börjar ge resultat.

Sammantaget betyder det att börsbolagen kommer att fortsätta redovisa en god vinstutveckling. På börserna världen över ser utsikterna ljusa ut eftersom Trumps valseger väntas ge tillväxten en skjuts, stödet från centralbankerna kommer fortsätta och orosmolnen i den europeiska banksektorn börjar skingras. Även om mycket av det redan är inprisat så är vi ändå en aning mer optimistiska till aktiemarknaden i dag.

På obligationsmarknaden är vi däremot långt framme i korrigeringen i form av fallande obligationspriser och stigande räntor. Därför är vi inte oroliga för att räntorna ska gå upp framöver. Tvärtom tror vi att centralbankerna kommer fortsätta med sina lättnader, i synnerhet i Europa där programmet för obligationsköp kommer att utökas. Vi tror också att den amerikanska centralbanken kommer signalera att de kommande räntehöjningarna kommer att ske ett lugnt tempo.

USA: Skattelättnader och finanspolitik kan stimulera ekonomin
Efter Donald Trumps förhållandevis balanserade segertal svängde finansmarknaderna. Skälet till den vänligare inställningen till Trump är att marknaden förväntar sig att hans politik ska skapa tillväxt i USA. Hans vallöften omfattade både protektionistisk handelspolitik, skattelättnader och ökade offentliga investeringar, särskilt i infrastruktur.

I synnerhet skattelättnaderna bedömer vi som mycket realistiska och vi tror att Trumps stimulansåtgärder kan få effekt redan 2017 och då stärka tillväxten. Skattelättnader kan innebära att de amerikanska börsbolagens vinster ökar på bred front.

Även för den amerikanska ekonomin som helhet ser det ljust ut. Företagens framtidstro fortsätter att förbättras och arbetsmarknaden är stark. Därför räknar vi med att den amerikanska centralbanken, Fed, höjer räntan med 25 punkter i december. En sådan räntehöjning har redan prisats in på marknaderna och kommer därför inte att skapa någon större oro.

Europa: Oron för banksektorn lägger sig
När det gäller Europas ekonomi har vi nu justerat upp våra förväntningar. Regionen har levererat riktigt bra tillväxtsiffror i år och tillväxten i november blev enligt våra beräkningar omkring 2 procent i årstakt. En av förklaringarna är den stimulansinriktade finanspolitiken.

Vi har dock varit lite bekymrade över att finanspolitiken förmodligen inte kommer att bli fullt så expansiv nästa år och att tillväxten därför kan sjunka tillbaka. Men i november gick EU-kommissionen ut och sade att budgetstimulanserna bör fortsätta nästa år för att tillväxten i Europa ska kunna hållas uppe.

Kommissionens uttalande har gjort oss mer optimistiska till den europeiska tillväxten och vi tror att den kan ligga kvar på runt 1,5 procent nästa år. Därför ser det fortfarande ljust ut för euroområdet och vi tror inte att Europeiska centralbanken, ECB, kommer att höja räntan.
Kärninflationen i euroområdet var fortfarande väldigt svag i november så det finns ingen press på ECB att strama åt sin penningpolitik. Tvärtom tror vi att centralbanken kommer att förlänga det nuvarande programmet för stödköp av statsobligationer och dessutom utöka det så att banken kan köpa fler obligationer i Sydeuropa.

Medan tillväxten i Europa tickar på är det många som anser att den politiska osäkerheten är regionens akilleshäl. På sistone har vi dock fått en del positiva nyheter. Bland annat har Tysklands förbundskansler Angela Merkel meddelat att hon ställer upp i valet igen nästa år. I Frankrike ser det ut som om de konservativa kommer välja François Fillon till sin kandidat. Det bådar gott för marknaderna, eftersom Fillon är en marknadsvänlig politiker med fokus på ekonomiska reformer. I den kommande folkomröstningen om konstitutionen i Italien tror vi inte att ett eventuellt nej leder till någon katastrof, även om premiärminister Matteo Renzi har flaggat för att han i så fall lämnar sin post. Danske Banks huvudscenario är att det inte blir något nytt val förrän man reviderat vallagen Italicum så att det blir svårare för den populistiska och EU-fientliga Femstjärnerörelsen att få regeringsmakten.

En annan förbättring är att de stigande långräntorna har stärkt utsikterna för den europeiska banksektorn. Kreditökningen i Europa har mattats av och bankerna lånar inte ut lika mycket till företagen längre. Med högre räntor blir det lättare för bankerna att tjäna pengar och det borde öka incitamenten att låna ut, vilket kan ge stöd åt tillväxten framöver.

Kina: Tillväxten börjar dämpas så smått
I Kina räknar vi med att tillväxten kommer att tappa fart. Under november såg vi att tillväxten i industrin minskade jämfört med sommarens nivåer medan fastighetsinvesteringarna fortsatt låg högt. I oktober införde den kinesiska regeringen åtgärder för att strama åt och göra det svårare att låna pengar till bostadsköp. Syftet var att kyla ner marknaden, och i november kunde vi mycket riktigt se att prisökningstakten börjat dala. Det tolkar vi som att åtstramningarna fått effekt och vi tror därför att fastighetsinvesteringarna nu kommer att minska.

Vi anser fortfarande att 6,5 procent är en realistisk tillväxtsiffra för helåret, men vi räknar med att den avmattning på bostadsmarknaden som vi såg i november kommer att bli ännu tydligare i december. Även industriproduktionen lär hålla en något lägre takt än tidigare i år.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.