• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Vår syn på ekonomin och börsen i fjärde kvartalet

NYA INVESTOR BRIEF: Fokus på USA i fjärde kvartalet, och vi håller igen med risken i våra fonder.

Under året sista kvartal kommer merparten av uppmärksamheten på marknaden riktas mot USA med det kommande presidentvalet och den förväntade räntehöjningen.

"Om Hillary Clinton vinner får vi stabilitet – om Donald Trump vinner får vi global osäkerhet, och i så fall tror vi att aktiemarknaden inledningsvis kommer reagera negativt. Om Clinton vinner ser vi ett lätt uppsving för amerikanska aktier. Hur som helst har vi inte speciellt höga förväntningar på de globala aktiemarknaderna under årets fjärde kvartal, varken positiva eller negativa”, säger Danske Invests chefsanalytiker Jan Holst Hansen i senaste Investor Brief från Danske Invest.

Val och räntehöjning
Enligt Jan Holst Hansen är det högst sannolikt att amerikanska centralbanken Fed höjer räntan under fjärde kvartalet. Det är inte positivt för risktillgångar som aktier, men han tror inte heller att det kommer att få någon större effekt på marknaden. Det beror på att Fed förmodligen kommer att göra allt för att visa att räntehöjningarna kommer att ske i ett ytterst försiktigt tempo.

Därför kommer det förmodligen inte heller hända så mycket på de amerikanska börserna under årets sista kvartal.

Lägre tillväxt i Europa
Vad gäller Europa förväntar sig Jan Holst Hansen att den expansiva penningpolitiken ska fortsätta och att Europeiska Centralbanken (ECB) inte kommer att leverera någon räntesänkning under det fjärde kvartalet. Snarare tror Jan Holst Hansen att ECB kan justera sitt uppköpsprogram vilket kan skapa lättare positiv effekt på de europeiska börserna, som också kan gynna den allmänna riskbenägenheten i Europa.

”Samtidigt tror vi att den europeiska tillväxten kommer att avta och vi förväntar oss inte någon jättespännande utveckling på den europeiska aktiemarknaden”, säger Jan Holst Hansen.

Lägre tillväxt på tillväxtmarknaderna
Hittills har börserna på tillväxtmarknaderna haft ett fantastiskt bra år, delvis på grund av att länderna lyckats stabilisera sina valutor. När tillväxtmarknadernas valutor stärks ökar företagens vinster, vilket varit positivt efter flera år av motvind. De stärkta valutorna är däremot en engångseffekt och Jan Holst Hansen tror att den effekten kommer att avta. Under det fjärde kvartalet förväntar han sig därför stabilitet snarare än fortsatta förstärkningar av valutor och börser på tillväxtmarknaderna.

Vad det betyder för våra investeringar just nu
”Sammantaget innebär det att vi inte ser några större förutsättningar för en global börsuppgång, och att andelen aktier i våra portföljer som Horisont-fonderna och Aktiv Kapitalportfölj ligger på den förväntade långsiktiga nivån. Vi har en avvaktande syn på risktillgångar och är försiktiga med att investera i de mest riskfyllda tillgångsslagen som aktier och företagsobligationer där vi tidigare i år var mer positiva och hade en övervikt mot amerikanska aktier”, säger Jan Holst Hansen.

LÄS NYA INVESTORBRIEF om Danske Invests förväntningar på ekonomin och finansmarknaderna för det fjärde kvartalet här.


 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.