• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

ISIN: GG00BM7S1D05
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

1.560,08

NAV-kurs 21.09.2021

+0,16%

Avkastning 1 dag

+0,67%

Avkastning 1 månad

+3,79%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort  vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
6 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr. plus eventuellt performance fee.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 106,84
Efter 3 årSEK 120,98
Efter 5 årSEK 139,33
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Michael Petry

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: HD (Finansiering)
Antal års erfarenhet: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Utmärkelser

Best Nordic Fixed Income Hedge Fund 2017

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.