• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: GG00BM7S1D05
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Kompletterande information
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

1.893,05

NAV-kurs 17.05.2024

+0,24%

Avkastning 1 dag

+2,21%

Avkastning 1 månad

+10,99%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
9 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr. plus eventuellt performance fee.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 126,43
Efter 3 årSEK 119,95
Efter 5 årSEK 140,34
Efter 7 årSEK 155,00
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Michael Petry

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: HD (Finansiering)
Antal års erfarenhet: 29

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Utmärkelser

with.Intelligence The Eurohedge Awards 2023

Winner of the The Eurohedge Awards 2023 (Fixed Income)
Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN GG00BM7S1D05
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest PCC Limited
  Fondens domicil Guernsey
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Minsta insättning SEK 10,000
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt AIF
  Startdatum 18.12.2014
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Danmark
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Danmark, Guernsey
  Klass av Hedge Fixed Income Relative Value Fund
  Övriga klasser Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Det benchmark som används som hurdle rate för beräkning av prestationsbaserad avgift är Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next. Den alternativa investeringsfonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 17.05.2024 3.511,54
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 17.05.2024 1.009,23
  NAV-kurs SEK per 17.05.2024 1.893,05
 • Risk nyckeltal per 30.04.2024

  Risk nyckeltal per 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 26,43 6,25 7,01 6,46
  Sharpe Ratio 0,36 0,54 0,63
  Volatilitet 11,44 10,46 8,94
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.