• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Select

Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W

ISIN: DK0061287505
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

110,15

NAV-kurs 07.05.2021

+0,00%

Avkastning idag

+1,06%

Avkastning 1 månad

+4,00%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att uppnå en långsiktig meravkastning i förhållande till ett brett urval av svenska obligationer. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och fördelningen mellan aktier och obligationer beror på våra förväntningar till marknadsutvecklingen. Dessutom tar vi hänsyn till en samlad riskbedömning ur ett portföljperspektiv. Fondens alla investeringar kan koncentreras till ett enda tillgångsslag.

Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort  vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden har inget jämförelseindex eftersom fondens avkastning aggregeras och bedöms i den investeringsprodukt som fonden är en del av. Fondens avkastning jämförs med ett indikativt jämförelseindex.

Köp av fondandelar är endast möjligt för investerare med ett förvaltningsavtal med Danske Bank eller annan distributör enligt prospektet.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Bo Bejstrup Christensen & team

Titel: Chief Portfolio manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance), Economics & Econometrics (Cass Business School)
Antal års erfarenhet: 17

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.03.2021

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W

Fondinnehav per 31.03.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 15/03-2017/2023 000000000000012.8912,89% Obligationer SEK Sverige SE0010133207
1,0 STADSHYPOTEK AB 03/09-2020/2025 000000000000008.878,87% Obligationer SEK Sverige SE0012676690
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000007.107,10% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
3,50 SWEDISH GOVERNMENT S.1054 1/6-10/2022 000000000000003.963,96% Obligationer SEK Sverige SE0003784461
0,75 SWEDISH COVERED 09/06-2020/2032 000000000000003.923,92% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
1,125 SVENSKA CELLULOS 23/09-2020/2027 000000000000002.692,69% Obligationer SEK Sverige SE0013882586
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000002.422,42% Obligationer SEK Sverige SE0005676608
Apple Inc. 000000000000001.721,72% Aktier USD USA US0378331005
Amazon.com 000000000000001.091,09% Aktier USD USA US0231351067
Microsoft Corp. 000000000000000.900,90% Aktier USD USA US5949181045
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0061287505
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 27.10.2020
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige
  Klass av Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Blandfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 06.05.2021 558,21
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 06.05.2021 558,21
  NAV-kurs SEK per 07.05.2021 14:00 110,15
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.