• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest

Globala High Yield-obligationer, klass SEK h

Sustainability : - ISIN: DK0060486173
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
ESG restriction report

128,88

NAV-kurs 23.10.2020

+0,00%

Avkastning idag

+1,50%

Avkastning 1 månad

-0,44%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för en portfölj bestående av utländska företagsobligationer med lägre kreditbetyg än BBB/Baa3. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis utländska företagsobligationer ur det sk High Yield-segmentet, d.v.s. obligationer med lägre kreditbetyg än BBB/Baa3. Även andra typer av obligationer kan periodvis förekomma i fonden. Fondens kreditrisk är hög.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.


Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.

Avkastning

Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,12
Efter 3 årSEK 104,31
Efter 5 årSEK 122,78
Efter 7 årSEK 121,93
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Sebastiaan Reinders

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 11

NN Investment Partners

NN Investment Partners är ett holländskt bolag som har specialiserat sig på globala High Yield företagsobligationer. Fondförvaltarna är placerade på strategiska kontor i de flesta delar av världen, och det team som förvaltar Danske Invest  arbetar primärt från kontor i New York, Europa och Asien.

NN Investment Partners baserar sin investeringsprocess på förväntningar om olika regioner och sektorer. Dessutom ligger fokus på ett noggrant val och spridning av bolag (utgivare).
 

Investeringsfördelning per 31.08.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
4,5 VRX ESCROW CORP 15/5-2015/2023 000000000000001.141,14% Obligationer EUR USA XS1205619288
7,5 CSC HOLDINGS LLC 144A 01/04-2018/2028 000000000000001.071,07% Obligationer USD USA US126307AY37
SFRFP 2 1/2 01/15/25 000000000000000.980,98% Obligationer EUR Frankrike XS2054539627
7,125 SPRINGLEAF FIN 15/03-2018/2026 000000000000000.980,98% Obligationer USD USA US85172FAN96
5,375 CENTENE ESCRW 01/06-2018/2026 000000000000000.880,88% Obligationer USD USA US15137TAA88
CHTR 5 3/4 02/15/26 000000000000000.870,87% Obligationer USD USA US1248EPBM40
5,625 HCA INC 01/09-2018/2028 000000000000000.870,87% Obligationer USD USA US404121AJ49
5,875 TARGA RES PRTNRS 15/04-2018/2026 000000000000000.840,84% Obligationer USD USA US87612BBJ08
4,5 CHENIERE ENERGYP 01/10-2020/2029 000000000000000.800,80% Obligationer USD USA US16411QAG64
4,375 KRAFT HEINZ FOOD 01/06-2016/2046 000000000000000.790,79% Obligationer USD USA US50077LAB27
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060486173
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 12.12.2012
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Sverige
  Klass av Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
  Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
  Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
  Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Räntefonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap SEKH
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 22.10.2020 453,19
  NAV-kurs SEK per 23.10.2020 14:00 128,88
  Duration per 30.09.2020 3,58
  Förräntningstakt per 30.09.2020 5,53
 • Risk nyckeltal per 30.09.2020

  Risk nyckeltal per 30.09.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,12 1,42 4,19 2,87
  Sharpe Ratio 0,18 0,55 0,40
  Volatilitet 8,97 8,02 7,33
  Tracking Error 0,97 1,08 1,23
  Information Ratio -0,10 -0,17 -0,67
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.