• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class SA

ISIN: LU1857272386
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Informationsbroschyr

98,740

NAV-kurs 21.09.2018

+0,14%

Avkastning 1 dag

-0,50%

Avkastning 1 vecka

-1,26%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som minst motsvarar utvecklingen för den svenska aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier med ett särskilt fokus på små och medelstora bolag.

Två-tredjedelar av nettoförmögenheten investeras i aktier och aktie-relaterade instrument som antingen handlas på reglerad marknad i Sverige, eller är utgivna av svenska bolag alternativt bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige.

Fonden kan använda derivatinstrument i syfte att neutralisera specifika riskfaktorer, bedriva effektiv portföljförvaltning eller som ett led i den löpande förvaltningen.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Avkastning

Sverige Småbolag Class SA
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek hpDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro, klass SEK YDanske Invest Select
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Dynamic Class A-sek hpDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Germany Class A sekDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation SICAV
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation SICAV
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation SICAV
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation SICAV
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation SICAV
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation SICAV
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation SICAV
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation SICAV
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation SICAV
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation SICAV
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Latinamerika, klass SEKDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class A-sek d hDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Stable Income Class A pDanske Invest Allocation SICAV
Stable Income Class A-sek hpDanske Invest Allocation SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Europa Class SADanske Invest SICAV
Sverige Fokus Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta PlusDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US Dollar, klass SEK YDanske Invest Select
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Petter Löfqvist

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Sverige Småbolag Class SA

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.