• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klass SEK

Hållbara fonder - ISIN: DK0061270451
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Investeringsrestriktioner
Koldioxidavtryck
Sustainalytics "ESG Risk Rating"
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Hållbarhetsprofil
Information om kundklagomål

117,14

NAV-kurs 29.11.2021

+0,00%

Avkastning idag

+3,39%

Avkastning 1 månad

+6,23%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att skapa en avkastning som åtminstone motsvarar utvecklingen för aktier på tillväxtmarknader. Fonden är ackumulerande. Fonden är en hållbar investering i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning 2019/2088 (SFDR) om hållbarhetsrelaterad information. Fondens hållbarhetsmål är att bidra till övergången till en koldioxidsnål, klimatbeständig och mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi genom minskning av koldioxidutsläpp.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier på tillväxtmarknader och uppnår ett hållbart investeringsmål genom att investera i företag enligt det valda indexet. Indexet uppfyller minimikraven enligt EU:s riktlinjer för ett benchmark mot klimatförändringar.

Investeringsstrategin är passiv, dvs. indexbaserad. Detta innebär att investeringarna är sammansatta för att spegla fondens jämförelseindex. Det kan finnas investeringar som inte ingår i indexet.

Det kan även finnas investeringar i indexet som inte ingår i fonden. Sådana investeringar kan ha uteslutits eftersom de anses ha en väsentlig negativ påverkan på ett hållbarhetsmål. Förutom att sträva efter det hållbara investeringsmålet främjar fonden olika miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom screening, investeringsrestriktioner och aktivt ägande, vilket kan leda till avvikelser från indexet.

Som investerare kan du förvänta dig att avkastningen i stort sett motsvarar utvecklingen i indexet. Avkastningen kommer normalt att vara något lägre än utvecklingen i det valda indexet på grund av avgifterna. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i valutakurser kan komma att påverka avkastningen.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbara fonder
Fonder med ett hållbart investeringsmål kallas hållbara fonder. Dessa fonder investerar i verksamheter som syftar till att lösa några av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fondens investeringar kan t ex ha en låg klimatpåverkan, eller investera i aktiviteter för att säkerställa rent dricksvatten, minska energiförbrukningen, öka den biologiska mångfalden, minska föroreningarna eller säkerställa större social jämlikhet. Investeringarna i en hållbar fond har inte heller några större negativa effekter på andra hållbarhetsmål.
 
Hållbara fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 111,12
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2021


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK

Fondinnehav per 30.09.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000005.085,08% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics 000000000000004.174,17% Aktier KRW Sydkorea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000003.673,67% Aktier HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd 000000000000003.323,32% Aktier HKD Hong Kong KYG017191142
NIO Inc. ADR A 000000000000001.961,96% Aktier USD USA US62914V1061
Meituan Dianping 000000000000001.721,72% Aktier HKD Hong Kong KYG596691041
Samsung SDI 000000000000001.211,21% Aktier KRW Sydkorea KR7006400006
Gazprom PJSC (USD) 000000000000001.191,19% Aktier USD Ryssland RU0007661625
JD.com Inc ADR 000000000000001.041,04% Aktier USD USA US47215P1066
Sberbank (USD) 000000000000000.960,96% Aktier USD Ryssland RU0009029540
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0061270451
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Index
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 03.03.2020
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige
  Klass av Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL
  Övriga klasser Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W
  Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
  Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W
  Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profil

  Profil

  Profil Indexbaserad
  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Tillväxtmarknader
  Jmf-index MSCI Emerging Markets Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i SEK
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 29.11.2021 5.326,78
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 29.11.2021 30,79
  NAV-kurs SEK per 29.11.2021 14:00 117,14
 • Risk nyckeltal per 31.10.2021

  Risk nyckeltal per 31.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 11,12
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.