Våra fonder

Som investerare kan du kombinera våra fonder när det gäller tillgångsslag, sektorer och regioner.

Våra fonder

Våra fonder

Danske Invest

Som investerare kan du kombinera våra fonder när det gäller tillgångsslag, sektorer och regioner för att härigenom uppnå en bättre riskspridning. Räntefonder investerar i obligationer och andra räntebärande instrument. Aktiefonder investerar i olika företag. Andra fonder kombinerar både obligationer och aktier.

Kunder med förvaltningsavtal

Danske Invest Hedge & alternativa investeringar

Institutionella investerare

Kurser & avkastning

Danske Invest

Kunder med förvaltningsavtal

Danske Invest Hedge & alternativa investeringar

Institutionella investerare