• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Åtta saker investerare bör hålla koll på 2016

Nästa år ser vi ett flertal faktorer som kan komma att få stor betydelse för finansmarknaderna.

Av Robert Olin, investeringsspecialist på Danske Invest.

2016 kan bli ett tufft år för investerare. Nästa år kommer inte avkastningen av sig självt, och det är viktigt att hålla ett extra vakande öga på händelseutvecklingen, för väderprognosen varnar för starka vindar från flera håll. Givetvis går det att få en bra avkastning, bland annat på europeiska aktier. Men det hela beror på hur saker och ting utvecklar sig. Vi har tagit fram en lista på åtta saker som investerare bör hålla koll på 2016.

Presidentval i USA
Den 8 november 2016 är det presidentval i USA. Innan dess ska både republikaner och demokrater ha valt sin presidentkandidat, vilket sker i slutet av juli. Resultatet av presidentvalet kommer att påverka i stort sett alla sektorer. På sistone har det exempelvis talats om att Hillary Clinton kommer att slå till hårt mot de höga kostnaderna inom läkemedelsindustrin.

Engelsk omröstning om EU-medlemskap
I England sker en folkomröstning om att lämna EU. Slutgiltigt datum är ännu inte satt, men det blir förmodligen i september 2016. Finansmarknaderna tycker inte om osäkerhet, men tyvärr är det just det som följer i folkomröstningens kölvatten, osäkerhet om resultatet och osäkerhet om konsekvenserna av att Storbritannien eventuellt lämnar EU. Bland annat kan det engelska pundet pressas och kanske även den engelska finanssektorn. Dessutom kan hela unionen ifrågasättas om Europa börjar röra sig bort från integrationstanken.

Kommer oljepriset sjunka ytterligare?
Kommer oljepriset att plana ut under 2016 eller kommer det fortsätta att falla? Det är frågor som är avgörande för vilka som blir 2016 års vinnare och förlorare. De oljeproducerande länderna och oljebolagen hoppas att det låga oljepriset bara är tillfälligt. Men det finns fortfarande mycket olja och det finns en risk att oljepriset sjunker ytterligare 2016. Det kan i sin tur leda till konkurser inom oljebranschen och växande skuldproblem för de oljeexporterande länderna. Det kommer också innebära att de rika oljeländerna får in mindre pengar som ska investeras. Ett lågt oljepris kan därför pressa tillgångspriserna i allmänhet, medan vinnarna blir konsumtionsvarorna.

Takten på räntehöjningarna i USA
För första gången på flera år höjer amerikanska centralbanken (Fed) räntan den 16 december i år. Allt annat skulle innebära en stor överraskning. Det viktiga just nu är i vilken takt Fed höjer räntan. Om Fed höjer räntan snabbare än investerarna räknat med leder det i sin tur till höjda obligationsräntor, lägre priser på amerikanska aktier och en starkare dollar. Dessutom kan det sätta en ökad press på emerging markets. Europeiska exportaktier kan i gengäld stiga på grund av en stärkt konkurrenskraft. Marknaden räknar bara med några få räntehöjningar under 2016 samtidigt som vi på Danske Invest tror att Fed kommer att höja räntan fyra gånger innan årets slut (0,25 procent per gång).
 
Inflation i Europa
2016 kan bli året då euroområdet får uppleva en ny inflation. Om inflationen ökar plötsligt kommer den expansiva penningpolitiken inte att vara för evigt. De europeiska räntorna kommer då stiga, pressa aktiekurserna och stärka euron. En högre inflation i USA kan få den amerikanska centralbanken att skruva upp takten på räntehöjningarna, speciellt om inflationen är lönestyrd.
 
Geopolitisk osäkerhet
När vi snart går in i 2016 vet vi att den geopolitiska situationen är ytterst osäker. En försämring av den geopolitiska situationen i Mellanöstern kan göra att oljepriserna ökar kraftigt. I en situation med ökad osäkerhet ser vi att investerare letar sig till säkrare hamnar. Det leder i sin tur till att obligationsräntorna sjunker, dollarn stärks och aktiekurserna rör sig neråt.

Utvecklingen för den kinesiska valutan
Den kinesiska valutan har precis uppnått status som världens femte reservvaluta i sällskap av dollarn, euron, pundet och yenen. Med den nya statusen följer eventuellt en ökad flexibilitet för valutan. Både yuan och dollar har blivit dyra jämfört med andra valutor, och en gradvis försvagning av yuan under 2016 kommer vara ett naturligt steg i att försöka återfå konkurrenskraft. Kinesiska aktier kommer förmodligen stiga om yuanen försvagas, såvida man inte återigen börjar oroa sig för att en försvagning av valutan drivs av en försvagad ekonomi. I resten av världen kommer aktiemarknaden se mindre positivt på en försvagning av yuanen, då det kan skada andra emerging markets och pressa råvarupriserna. Den största risken utgörs av att investerarna plötsligt skulle förvänta sig en kraftig försvagning av yuanen, då det förmodligen skulle öka riskpremien och därigenom pressa aktiemarknaden.

Utvecklingen förändrar världen
Världen kommer att förändras snabbt under 2016. Elbilar hotar bensindrivna bilar, solceller och bättre batterier hotar oljan, delningsekonomin hotar taxibolag och hotellkedjor och robotinvesterare hotar bankerna. Listan över branscher vars hela existens är hotad är lång. En investerare bör börja med att undvika bolag som inte är vakna nog, men det kan bli svårt att köpa in sig i de nyskapande företag som håller på att ta över marknaden, eftersom många av dem, som bland annat Uber och Airbnb, inte är börsnoterade. Men en möjlighet att ändå få exponering mot sådana företag är att köpa in sig i Private Equity-fonder som satsar på att hitta morgondagens vinnare.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.