• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Chefsanalytiker: Aktiemarknaderna kommer att återhämta sig

Den senaste tidens nedgång på de globala aktiemarknaderna skapar stora rubriker. Danske Invests chefsanalytiker menar dock att det finns gott hopp om återhämtning.

Vargen kommer, har flera experter ropat under de senaste veckorna; detta med hänvisning till risken för en större korrigering av aktiemarknaden, och därmed ytterligare fallande aktiekurser. Att marknaderna har fått ta en del stryk på senare tid får dock inte Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen att ändra sin uppfattning om att läget i världsekonomin i princip är gott. Risken för mer oro på aktiemarknaderna är inte över, men allt eftersom den ekonomiska tillväxten fortsätter, bör aktieinvesterarna gå bättre tider till mötes, menar Bo Bejstrup Christensen. Han pekar på tre positiva faktorer som bör dämpa den nuvarande osäkerheten. 
 
Fortfarande goda utsikter för USA
Tillväxten i världens största ekonomi är god, och den ser ut att kunna hålla i sig, konstaterar Bo Bejstrup Christensen.

”De senaste siffrorna från arbetsmarknaden, liksom förtroendet hos näringslivet och konsumenterna, pekar på en fortsatt tillväxt på över tre procent, enligt vår bedömning. Samtidigt innebär det markanta prisfallet på olja, och därmed också på bensin, en positiv faktor för konsumenterna, eftersom det frigör köpkraft. Vi står därför fast vid våra förväntningar om en tillväxt på över tre procent under de kommande månaderna, och att mer än 200 000 nya jobb kommer att skapas per månad. Vi betraktar således den senare tidens prisfall som resultatet av en tillfällig oro”, säger Bo Bejstrup Christensen.
 
Kinesisk avmattning vid vägs ände
Den kinesiska tillväxtmaskinen har tappat fart, men Bo Bejstrup Christensen ser inte utvecklingen som alarmerande.
 
”Vi menar inte att kinesisk ekonomi håller på att krascha. Däremot anser vi att avmattningen i tillväxten beror på en medveten satsning på att få bostadsmarknaden att sansa sig, samtidigt som man försöker ta kontroll över den växande utlåningen. Luften har inte gått ur arbetsmarknaden på allvar, trots den lägre tillväxten, och lönerna stiger fortfarande. Det vittnar om att Kina inte längre behöver växa med 8 procent, utan snarare med 6 procent. När åtstramningskampanjen börjar gå mot sitt slut förväntar vi oss också att Kinas tillväxt slutar att falla”, säger Bo Bejstrup Christensen. Han understryker dock att utvecklingen i den kinesiska tillväxten fortfarande utgör ett av de största riskmomenten för den globala ekonomin. 
 
Europeisk tillväxt haltar – men botten är snart nådd, trots osäkerhet  
Den lägre tillväxten i euroområdet och de svaga siffror som vi på senare tid fått från Tyskland betyder inte, enligt Bo Bejstrup Christensen, att den europeiska ekonomin kommer att fortsätta att släpa sig fram.    
 
”Vi gör den bedömningen att den nuvarande nedgången i den europeiska tillväxten är av övergående karaktär, och att den bland annat beror på osäkerheten när det gäller Östeuropa, den svagare kinesiska tillväxten och de europeiska bankernas bristande kredittillväxt. De två förstnämnda förhållandena är dock, enligt vår bedömning, endast tillfälliga. Och vi förväntar oss att den kommande avslutningen av bankernas stresstest så smått kommer att leda till att det lossnar för utlåningstillväxten”, säger Bo Bejstrup Christensen.

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.