• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Chefsekonom: störst potential i europeiska aktier

Chefsekonomen Bo Bejstrup Christensen hos Danske Invest ger sin bedömning av utvecklingen och möjligheterna på de globala finansmarknaderna.

Det lättar i Europa. Så mycket att vi förväntar oss att europeiska aktier kan stiga och klara sig bäst under 2015.
 
För att förstå varför måste vi blicka tillbaka lite. Under 2011 och 2012 präglades Europa fortfarande av eurokrisen, vilket försvagade hela banksystemet, och särskilt krisländerna tvingades till en mycket stram finanspolitik, villkorat för EU-stöd. Detta innebar att bankerna var ovilliga till att låna ut pengar, och det drabbade tillväxten.
 
Under 2013 fick vi bukt med det värsta av finanskrisen, och på samma gång lättade finanspolitiken  lugnt och sansat.
 
Övergångsåret 2014 visade sig dock vara lite tuffare än vi hade väntat, eftersom bankerna fortsatte med att vara försiktiga med sin utlåning. Detta berodde på de många stresstester och utsikterna om att Europeiska centralbanken (ECB) i förbindelse till EU’s bankunion, blir bankernas nya tillsynsmyndighet. Ovanpå det kom osäkerheten om situationen mellan Ukraina och Ryssland.
 
När vi nu blickar framåt är Europa fortfarande den region där skepsisen är som störst. Det är här som flest människor är oroade. I början av 2014 var tillväxten cirka 2 procent och den föll under året till cirka 1 procent. Så det är förståeligt att folk tvivlar om återhämtningen kommer.
 
Fler positiva signaler

Men det finns positiva tecken framåt. För det första innebär den expansiva penningpolitiken från ECB en svagare euro och det är bra för exportrelaterade bolag. För det andra får Europa stor fördel av det lägre oljepriset, och för det tredje - som är nytt - ser vi äntligen tecken på att de europeiska bankerna är villiga till att låna ut mer pengar.
 
Var och en av dessa tre saker skapar ingen fest. Men tillsammans tror vi att det räcker för att lyfta tillväxten efterhand under 2015.
 
Skepsisen - och de därav medföljande attraktiva priserna på europeiska aktier - i kombination med våra förväntningar om en starkare tillväxt innebär att Europa, sett ur vårt perspektiv, är den mest intressanta regionen för 2015.
 
Med det sagt finns det naturligtvis även vissa risker och de kommer speciellt att vara politiska. Det gäller bl.a. valet i Storbritannien - förmodligen i maj - och i Spanien senare i år. Här är risken att de EU-kritiska förgreningarna och protestpartier drar tillbaks några av de politiska åtgärderna.
 
Största potentialen - största risken

Vi har en förväntan om att potentialen är störst i Europa. Men det är också här som risken är som störst. Därför kan man som investerare välja några breda aktieprodukter, så att man inte är alltför utsatt för olika risker. Om vi är fel ute med antagandet om europeisk tillväxt kommer europeiska småbolag klara sig sämst. Detta kan man skydda sig lite mot genom att välja några breda aktiefonder som t.ex. Danske Invest Europa som vanligtvis består av 50 till 70 bolag.
 
Med en mer expansiv penningpolitik i Europa och förväntningar om att Fed höjer räntorna, räknar vi med att dollarn ska stärkas.
 
Vår rekommendation av europeiska aktier ska också ses i ljuset av våra förväntningar om en starkare dollarn. Om vi missbedömer den europeisk tillväxten kommer euron att försvagas ytterligare mot dollarn. För risknivån i dina totala placeringarna blir det därmed viktigt att du är exponerad mot en starkare dollar. En förnuftigt fördelad aktieportfölj har för 2015 därför en mix av både amerikanska och europeiska aktier.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.