• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Enkel och hållbar utlandsexponering

Allt fler vill att kapitalet ska placeras hållbart, och just det tror jag är en viktig förklaring till det stora intresset för fonden, berättar Niklas Ekmark på Danske Invest.

Statistik från Fondbolagens förening visar att inflödet till indexfonder har varit stort i år. Den utvecklingen har också vi på Danske Invest märkt av och intresset för vår globala indexfond – som dessutom placerar hållbart – har ökat.

Ger bred global exponering
Fonden Danske Invest SRI Global följer MSCI World där USA och Europa som bekant står för drygt 50 respektive 20 procent av index. Men fonden förvaltas dessutom hållbart och följer därför inte index slaviskt. 
 
– Genom våra exkluderingskriterier får fonden en hållbar profil, slår Niklas Ekmark fast. 
 
Indexnära förvaltning
De företag som väljs bort är de som bryter mot internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter, vapentillverkning, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Dessutom exkluderas bolag vars intjäning genereras genom handel med vapen, pornografi, tobak, alkohol samt spel.
 
– Det är nog mer korrekt att beskriva SRI Global som en indexnära fond. Runt 20 procent av index exkluderas tack vare de hårda krav vi ställer på bolagen i fonden. Att välja bort dessa aktier innebär att vi får fler pengar att investera i de aktier som kvalar in. Eftersom vi exempelvis inte investerar i oljebolag så ser vi till att investera dessa pengar i andra bolag som ur ett avkastningsperspektiv på bästa möjliga sätt kan replikera utvecklingen för oljebolagen. På det sättet kombinerar vi en hållbar profil med en väldigt indexnära avkastningsutveckling.   
 
Förvaltningen sker med utgångspunkt i en strikt matematisk modell som, givet de hållbara kriterierna, sätter samman fonden för att i möjligaste mån spegla utvecklingen för MSCI World. Arbetet med att identifiera de bolag som fonden inte skall investera i, är dock långt ifrån kvantitativ.
 
– Det är ett resursintensivt arbete och vi samarbetar med de båda konsultbolagen ISS Ethix och Sustainalytics som löpande förser oss med listor på bolag som fonden inte kan investera i givet kriterierna ovan. De bolag som faller bort för att de bryter mot de internationella konventionerna har vi oftast varit i dialog med innan beslut om bortscreening tas. Dialogen syftar till att ge företaget en chans att förändra det som är upphov till exkluderingshotet, förklarar Niklas Ekmark.
 
Enkelt att få bred utlandsexponering 
Relativt många svenskar som direktinvesterar i aktier fokuserar på Sverige. Tillgång till bra information och att man ”känner” såväl marknaden som bolagen är två orsaker. Men att diversifiera utomlands har stora fördelar. 
 
– Med en global indexfond kan man enkelt sprida riskerna mellan många marknader, berättar Niklas Ekmark och påminner om  hur försvinnande liten svenska börsen är sett ur ett globalt perspektiv. 
 
– Med en global indexfond vet du vilken exponering du får. Likviditeten är god och man kan snabbt justera portföljen om man vill, fortsätter han. Ett sätt är att kombinera en bred indexfond med aktiv förvaltning på de marknader man tror mest på, men kom ihåg att alltid tala med en rådgivare innan några investeringar görs, säger Niklas Ekmark.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.