• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Europa efter krisåren: Ekonomin kan få det historiskt bra

Upp med humöret. Den europeiska ekonomin lider visserligen fortfarande men chefanalytiker hos Danske Invest Frederik Engholm-Hansen menar att den europeiska ekonomin om några år står starkare än innan krisen.

Det är till att bli lite långtråkigt att höra på i längden; Krissnack, recession, behov för reformer, Greklands ekonomiska problem och de övriga sydeuropeiska ländernas gigantiska statsunderskott. Men ekonomierna kan nu också se slutet på Europas ekonomiska  nedgång och se svag tillväxt i horisonten. Och när den europeiska ekonomin har kommit upp i varv igen finns det utsikt till mer robust ekonomisk tillväxt och på längre sikt även lägre arbetslöshet i Europa än vad vi hittills upplevt. Det berättar chefsanalytiker för Danske Invest, Frederik Engholm-Hansen.

”Vi har en förväntning om att Europa kommer starkare ut på den andra sidan. De reformer som i nuläget vidtas i de europeiska länderna, och särskilt i Sydeuropa, banar väg för en högre underliggande tillväxtpotential än vad vi annars skulle sett. Arbetslösheten kan om 5-10 år komma ned på nivåer som hittills inte varit möjliga”, berättar Fredrik Engholm-Hansen.

Reformer banar väg
Frederik Engholm-Hansen pekar på de strukturella reformerna bland annat på arbetsmarknaden, pensionssystemet och på liberalisering av skyddade jobb som regeringarna runt om i Europa försöker att införa både för att få de offentliga finanserna på rätt spår och för att göra sig förtjänt till stöd från de europeiska räddningspaketen. Det är reformer som man har diskuterat i Sydeuropa de senaste 15-20 åren men som man aldrig kunnat genomföra. Och det är just sådana strukturella reformer som den europeiska ekonomin behöver för att kunna skapa ett robust fundament för  framtida tillväxt. Åldrande befolkningar sätter stor press på de offentliga utgifterna och minskar dessutom arbetsstyrkan, så utan reformer kunde vi  sett en mycket lägre tillväxt de kommande 10-20 åren, förklarar Frederik Engholm-Hansen.

”Dessa reformer hjälper till att höja nivån för den långsikta hållbara tillväxten som Europa kan skapa. Det vill säga, tillväxt som inte bygger på ohållbara utvecklingar som t.ex. ökande bostadspriser eller kraftig kredittillväxt. Vi ska nog inte förvänta starkare tillväxt än under åren upp till krisen, för denna tillväxt var under alla omständigheter ohållbar och dessutom har vi framöver större motvind från demografin och mindre medvind från stark global tillväxt. Men med reformerna kan vi motverka effekten av de externa förhållandena – vilket i sig själv är extremt positivt. Vi kan alltså uppnå en rimlig tillväxt utan att uppbygga obalanser”, säger Frederik Engholm-Hansen. Han nämner Tysklands tillväxt efter deras arbetsmarknadsreformer i början av 2000-talet som ett exempel.

Frederik Engholm-Hansen pekar på att arbetslösheten kan komma ned till nivåer som tidigare inte varit realistiska. Reformerna kan nämligen göra arbetsmarknaden i speciellt Sydeuropa mer flexibelt än idag och därmed skapa möjlighet för en sysselsättning som är ännu högre än vad vi tidigare sett.

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.