• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Fyra fonder slås samman med andra fonder

Fyra Danske Invest-fonder kommer slås samman med andra befintliga fonder för att på så vis säkerställa att investerares intressen tas tillvara på.

I enlighet med Danske Invests löpande arbete med att se över sitt fondutbud har man tagit beslutet att fusionera fyra av fonderna till att istället ingå i andra befintliga fonder. Anledningen till detta är att fonderna på senare tid kommit att anses vara för små för att på stadig grund kunna ta tillvara på investerarnas intressen. Detta gör också att det totala fondutbudet blir mindre komplext och antalet enskilda fonder minskar.

Läs mer om vilka fonder som berörs nedan:

Danske Invest SICAV Germany fusioneras med Danske Invest SICAV Europe Small Cap

Sammanslagningen innebär att din investering i Danske Invest SICAV Germany istället övergår till en bredare investering i europeiska småbolagsaktier i Danske Invest SICAV Europe Small Cap som genom en större geografisk spridning kommer ha ett större utbud av investeringsmöjligheter. Du  kommer även erhålla en bättre riskspridning eftersom fonden har ett större geografiskt område att investera inom. Detta medför att de löpande administrationskostnaderna höjs med 0,20 procentenheter (1,90 procent mot 1,70 procent i
Danske Invest SICAV Germany) eftersom ett bredare investeringsfokus i europeiska småbolagsaktier bland annat är förknippat med högre analyskostnader. I gengäld får du som investerare en ökad spridning av risken i dina investeringar över fler länder.

Danske Invest SICAV Sverige Fokus fusioneras med Danske Invest SICAV Sverige Småbolag

Sammanslagningen innebär att din investering i svenska aktier nu kommer att övergå till svenska småbolagsaktier i fonden Danske Invest SICAV Sverige Småbolag. Aktier i svenska småbolag representerar ett större investeringsutbud och ger större investeringsmöjligheter. Kostnaderna förblir de samma.

Danske Invest SICAV Sverige Europa fusioneras med Danske Invest Allocation SICAV Horisont Aktie

Sammanslagningen innebär att din investering i svenska och europeiska aktier övergår till en bredare investering i svenska och globala aktier i fonden Danske Invest Allocation SICAV Horisont Aktie. Ett mer globalt mandat innebär ett större utbud av investeringsmöjligheter och ökade diversifieringsmöjligheter. Detta medför att de löpande administrationskostnaderna höjs med 0,10 procentenheter (1,62 procent mot 1,52 procent i Danske Invest SICAV Sverige Europa) eftersom ett bredare investeringsfokus bland annat är förknippat med högre analyskostnader. I gengäld får du som investerare en ökad spridning av risken i dina investeringar över fler länder och regioner.

Danske Invest SICAV Stable Income fusioneras med Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy

Sammanslagningen innebär att din investering i en blandad portfölj av aktier och obligationer kommer att övergå till fonden Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy. Båda fonderna har fokus på att leverera en stabil avkastning. Utöver detta ska Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy leverera en real avkastning och är därmed skyddad mot inflation. Här blir de löpande årliga administrationskostnaderna 1,17 procent. Som jämförelse var de löpande årliga administrationskostnaderna i Danske Invest SICAV Stable Income 1,0 procent. Dessutom betalade du en resultatbaserad ersättning beroende på fondens avkastning. För det senaste räkenskapsåret (2017) låg den resultatbaserade ersättningen på 0,39 procent.

Läs mer om förändringarna

Sammanslagningen träder automatiskt i kraft den 15 mars 2019. Du kan läsa mer i dokumentet shareholder notice:

Danske Invest SICAV

Danske Invest Allocation

Fram till den 7 mars 2019 kan investerare sälja av sina innehav i en fond som ska fusioneras om man inte vill att innehavet automatiskt ska övergå till den nya fonden.

Läs mer om investeringar på www.danskeinvest.se. Här hittar du viktig investerarinformation och Prospekt för de olika fonderna. Här kan du även läsa mer om de risker som är förknippade med de olika investeringarna.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.