• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Här har förvaltaren köpt och sålt obligationer

Att investera i företagsobligationer kräver rätt kunskaper, särskilt i dagens lågräntemiljö.

Att investera i företagsobligationer kräver rätt kunskaper, särskilt i dagens lågräntemiljö. Det menar Andreas Dankel, som är chefsportföljförvaltare för fonden Danske Invest Nordiska Företagsobligationer.

Europeiska centralbankens (ECB) omfattande obligationsuppköpsprogram har, i kombination med stora belopp i omlopp som jagar avkastning, gjort att omsättningen ökat samtidigt som räntorna pressats ner i botten för en rad obligationer.

Även om vissa typer av företagsobligationer fortfarande ger en positiv avkastning så har det inneburit att många företagsobligationer av den högsta kvaliteten, så kallade investment grade, idag ger en negativ avkastning. Detsamma gäller för nästan hälften av alla europeiska statsobligationer. Därför tvingas investerare vända blicken mot andra typer av obligationer än de mest säkra och traditionella, ifall man vill ha en högre, eller ens positiv, avkastning överhuvudtaget.

Här berättar Andreas Dankel, som är chefsportföljförvaltare för fonden Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, vilken sorts företagsobligationer han köpt och sålt senaste tiden.

”ECB:s stora uppköpsprogram har pressat avkastningen på de mer säkra typerna av företagsobligationer. Därför har vi valt att titta på andra typer av räntepapper än företagsobligationer av investment grade. Det finns nämligen inte så många alternativ om man vill ha en positiv avkastning. Även när det gäller statsobligationer vet man idag att det är stor sannolikhet att man över tid får tillbaka mindre pengar än vad man investerat”, säger Andreas Dankel.

Ökad exponering mot nordiska banklån
Därför har Andreas Dankel ökat sin redan stora exponering mot nordiska banklån.
”Stresstesten av bankerna i Europa visade att de nordiska länderna klarade sig bäst. Därför har vi köpt mer obligationer med efterställda banklån, där risken ligger närmare risken på aktiemarknaden och där avkastningen samtidigt är högre”, säger Andreas Dankel.

”Dessutom har det kommit en del nyheter under sommaren som vi tror kan vara mycket positiva för obligationer med efterställda banklån. Bland annat håller ECB på att undersöka möjligheterna att göra just den här typen av mer riskfyllda värdepapper lite säkrare. Allt annat lika tror vi att det kan vara positivt för exponeringen mot banklån”, säger han.

En av orsakerna till att risken är högre vid investeringar i efterställda banklåneobligationer är att man som investerare har en sämre position än många andra investerare om den aktuella banken måste likvideras eller får problem. Obligationer med efterställda banklån ger idag en positiv avkastning på cirka 5–6 procent, säger han.

Orolig för energisektorn
Samtidigt som Andreas Dankel ökad sin exponering mot nordiska banklån har han också minskat exponeringen mot företagsobligationer i den nordiska energisektorn.

”Vi har minskat vår exponering mot energisektorn i Norden, eftersom vi fortsatt är oroade över sektorn. Vi har sett många företag genomgå omstruktureringar under våren och det tror vi kommer att fortsätta”, säger Andreas Dankel.

Han berättar att han idag endast har en total exponering på 5 procent mot den nordiska energisektorn, vilket inkluderar företag som finska Neste Oil och danska Vestas.

”Vi utesluter inte att vi kommer att göra ytterligare investeringar i obligationer med efterställda banklån från de stora nordiska bankerna, och vi kan också komma att sälja av mer inom energisektorn”, säger Andreas Dankel.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.