• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Halvårsrapporten 2013

Halvårsrapporten 2013 finns nu publicerad.

Efter en god start på aktiemarknaden började marknaden i maj och framförallt i juni att fokusera på uttalanden från den amerikanska centralbankchefen Ben Bernanke som indikerade att de börjar gå mot en successiv minskning och på sikt ett avslut av den amerikanska centralbankens köp av stats och bostads-obligationer.
 
Samtidigt började marknaden även att oroa sig för utvecklingen i den Kinesiska ekonomin och att den kan komma att bli betydligt svagare än tidigare prognoser indikerat. Detta har medfört att vi har haft stora svängningar på de flesta globala aktiemarknader men även på räntemarknaden. Vi noterar bland annat att den svenska aktiemarknaden var upp och vände på hela +14,2 procent innan den vände ner för att slutligen stänga på +9,16 procent efter årets sex första månader.
 
Avkastning i fonderna
Variationen i avkastning, både mellan tillgångsslag och regioner, pekar återigen på vikten av att ha en väldiversifierad portfölj.
 
I denna miljö har våra fondandelsfonder, Horisont-fonderna, haft en god utveckling. Vi har under stora delar av 2013 haft en högre riskprofil i våra fonder i förhållande till deras strategiska allokering, något som speglat vår allokering i tillgångsslag och regioner. Vi har haft en viss övervikt i riskfyllda tillgångar och en mot-svarande undervikt i mer säkra tillgångar som statsobligationer. Inom aktiedelen har vi haft en övervikt mot europeiska- och tillväxtmarknads-aktier, medan vi omväxlande varit underviktade eller neutralt viktade i
svenska aktier.
 
På räntesidan har vi haft en övervikt i kreditobligationer via s.k. high yield-obligationer och en undervikt i statsobligationer. Vår aktiva allokering på tillväxtmarknaden och undervikt i japanska aktiemarknaden har bidragit till att de fonder som strategiskt har en högre aktieandel fått en något lägre avkastning än deras respektive index. Våra obligations- och penningmarknadsfonder har klarat sig bra i jämförelse med många av sina konkurrenter och index.
 
Aktiefonden Danske Invest Sverige och penningmarknadsfonden Danske Invest Sverige Likviditet är fortsatt rankade bland Sveriges bästa fonderna i sina respektive klasser. Dessutom har bland annat vår allokerings-fond med fokus på svenska aktier och räntor, Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning, fem stjärnor hos Morningstar.
 
Läs mer i Halvårsrapport 2013

 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.