• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Halvårsrapporten 2014

Halvårsrapporten 2014 finns nu publicerad. Vi kan se tillbaka på det första halvåret med tillfredställelse då finansmarknaden, trots en orolig start, givit en god avkastning i stort sett alla områden.

Vi kan se tillbaka på det första halvåret med tillfredstäl­lelse då finansmarknaden, trots en orolig start, givit en god avkastning på i stort sett alla områden. Det är inte bara aktiemarknaden som givit en god avkastning. Det har även räntemarknaden gjort, där företagsobligationer och tillväxt­marknadsobligationer givit en mycket god avkastning.
 
Under årets första sex månader har den makroekonomiska utvecklingen präglats av minskande osäkerhet på mark­naden och återhämtningen för tillväxten i USA och Europa. Samtidigt har Kina successivt lyckats få ner sin lånetillväxt till en hållbar nivå vilket bådar gott inför resten av året.
 
I början av året fanns det klara förväntningar om en star­kare tillväxt i såväl Europa som i USA, och den styrka som USA börjat visa under slutet av 2013 hade även föranlett förberedelser inför en nedtrappning av landets kvantitativa lättnader. Kina förväntades däremot strama åt villkoren för bankerna för att få ner landets ohållbara lånetillväxt och undvika en överhettning med efterföljande hårdlandning som följd.
 
I skrivande stund stärks uppfattningen om att den ekono­miska utvecklingen för andra halvåret kan bli mer i nivå med förväntningarna. I USA är inköpschefsindex nu på mycket höga nivåer, de högsta på fyra år. I Kina har indexet vänt upp över 50 vilket signalerar tillväxt i ekonomin och i Europa likaså. Även konsumenternas förtroende i USA är på höga nivåer. Tendensen i USA och Kina samt många tillväxtlän­der är uppåtriktad, vilket är positiv. Däremot har utveck­lingen avstannat i Europa, på grund av att Frankrikes utveckling bekymrar och är en av de största orsakerna till den vikande utvecklingen.
 
Vi noterar bland annat att Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg 9.6 procent (inklusive utdelningar) under det första halvåret.
 
Avkastning i fonderna
Variationen i avkastning, både mellan tillgångsslag och regi­oner pekar återigen på vikten av att ha en väldiversifierad portfölj. I denna miljö har våra fondandelsfonder, Horisont-fonderna, haft en god utveckling.
 
Dessa fonder har varit klart överviktade mot riskfyllda till­gångar sedan årsskiftet, vilket resulterat i en mycket god avkastning. Vi inledde även juni med att ha en klar övervikt mot aktier där vi utnyttjade mer än 50 procent av vår möj­lighet till övervikt i fondandelsfonderna Horisont Försiktig, Horisont Balanserad och Horisont Offensiv. Detta innebar i praktiken att exempelvis Horisont Balanserad hade 58 procent aktier, jämfört 50 procent under normala förutsätt­ningar.

Läs mer i Halvårsrapport 2014 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.