• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Jakten på framtidens vinnare

Danske Invests fond med fokus på mindre europeiska bolag investerar på en intressant och ofta förbisedd del av den europeiska aktiemarknaden.

Små bolag med stor potential
Småbolagsaktier är en intressant del av den europeiska aktiemarknaden och det är dessa aktier som fonden Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A (SEK) fokuserar på.

Många analytiker väljer bort de mindre bolagen och lägger istället sin kraft på de stora bolagen. För Danske Invests förvaltare betyder detta mer eget arbete när de små bolagen skall analyseras och förstås på djupet. Det innebär dock också att belöningen blir desto större om man lyckas välja rätt bolag till portföljen. För den skicklige investeraren kan småbolagen innebära goda möjligheter att hitta undangömda pärlor på aktiemarknaden.

Historiskt sett har europeiska småbolagsaktier gett betydligt högre avkastning än börsen som helhet och det finns flera orsaker till detta:
Småbolag är ofta mycket fokuserade. Många stora bolag har ofta sin verksamhet förlagd till flera olika områden, medan de mindre bolagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet. Det kan självklart utgöra en ökad risk för det mindre bolaget, men om det bedriver verksamhet inom en bransch som växer, har bolaget möjlighet att växa med marknaden.

Samtidigt kan de små bolagen hitta attraktiva nischer där antalet konkurrenter är begränsat och där de kan ta marknadsandelar och växa sig större.

Målet är att spränga gränserna
Paradoxalt nog är drömscenariot för Danske Invests förvaltare att hitta bolag som växer så kraftigt att de på sikt inte längre hör hemma i fonden.

Fonden kan investera i bolag som har ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och 5 miljarder euro och det händer ganska ofta att bolagen i fonden växer sig så stora att förvaltarna inte längre kan investera i dem. Fonden kan dock behålla befintliga bolag även om deras marknadsvärde har ökat till mer än 5 miljarder euro.

Selektivt val av aktier
Fonden har typiskt ett urval på 35 till 45 bolag bland de över 2 000 som förvaltarna kan välja mellan. Ett enskilt bolag får inte överstiga 5 procent av fondens värde.

Förvaltarna fokuserar alltid på att ha en god spridning mellan olika branscher och länder. Ett viktigt land är Storbritannien, vilket inte enbart beror på landets stora vikt i MSCI Europe Small Cap Index, utan främst på att förvaltarna anser att det här finns ett stort antal mycket intressanta småbolag. Även tyska bolag utgör en betydande del av fonden.

När förvaltarna handplockar aktier till fonden, får de regelbundet idéer och analyser från Danske Invests övriga investeringsteam, inklusive riskanalytiker. Förvaltarna träffar också ett stort antal bolag varje år för att på djupet förstå verksamheten och dess ledning. Av särskilt intresse är att identifiera bolag och branscher som genomgår någon form av förändring, exempelvis på grund av en ny konkurrenssituation eller nya affärsmodeller. Kvalitet i form av exempelvis stark balansräkning och god marknadsposition är andra viktiga kriterier vid valet av aktier och portföljförvaltarna gynnas av att det är lättare att få kontakt med företagsledningen i små och medelstora företag än i stora företag.

Var medveten om risken
Trots att förvaltarna är noggranna och selektiva vid valet av aktier och alltid ser till att fonden har en bra riskspridning, finns det alltid en betydande risk vid investeringar i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk, dels en företagsspecifik risk i de enskilda bolagen som ingår i portföljen. Dessutom är Small Cap-aktier mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än börsen som helhet.

En investering i europeiska småbolag bör endast utgöra en liten del av en diversifierad portfölj.

Small cap-aktier har gett den högsta avkastningen
Historiskt sett har europeiska småbolag gett en betydligt högre avkastning än börsen som helhet. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.Läs mer om fonden och risker som är förknippade med en investering i fonden i basfakta för investerare och fondens informationsbroschyr.
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.