• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Månadens fond: Fantastisk period för Japan

Det japanska investeringsklimatet genomgår stora politiska förbättringar, något som ger kursuppgångar för bolagen i världens tredje största ekonomi. Detta har gynnat investerarna i Danske Invest Japan.

Första kvartalet har varit en riktig höjdpunkt för japanska aktier - och för investerare i Danske Invest Japan. Fonden nådde en avkastning på hela 18,8% under årets första tre månader och även om historisk avkastning inte är någon garanti för framtida dito så är det ändå intressant att fokusera på fonden.
 
"Jag förväntar mig att japanska aktier presterar minst lika bra som europeiska aktier under resten av året. Svenska investerare har under lång tid hållit sig borta från Japan eftersom landets valuta, yenen, försvagades, något som resulterade i att avkastningen uteblev. Nu har Europa en mer expansiv politik än Japan, så vi ser inte samma oro för valutan som förut", säger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg hos Danske Invest.
 
Fonden har för närvarande 92 japanska bolag som innehav och den största positionen är världens bäst säljande bilproducent Toyota, en placering som står för 7,24 % av portföljen.
 
Politiska åtgärder som främjar

Det är flera faktorer som skapar medvinden för de japanska aktierna. Den största orsaken är ett paradigmskifte bland japanska bolags inställning till investerare. Bland annat sköt kursen i höjden för robottillverkaren Fanuc när ledningen meddelade att bolaget skulle förbättra villkoren för investerare.
 
De investerarvänliga initiativen är en del av Japans premiärminister Shinzo Abes politik för att göra landets bolag attraktivare för utländska investerare. Ett av den investerarvänlige statsministerns initiativ har varit att införa ett nytt s.k. elit-index som heter Nikkei 400. Här bedöms de börsnoterade bolagen utifrån deras förmåga att generera avkastning i förhållande till eget kapital under de senaste tre åren.
 
Kampen för att bli en del av Nikkei 400 är stor, eftersom de bolag som är med får stor uppmärksamhet från utländska investerare. Detta tvingar bolagen till att vara konkurrenskraftiga och att ständigt jaga högsta avkastningen.
 
Dessutom har den japanska centralbanken bedrivit en expansiv penningpolitik vilket har försvagat yenen mot dollarn, något som har gynnat exportbolag. Sist men inte minst har de lägre olje- och energipriserna gagnat både bolag och konsumenter.
 
Nya tider i Japan

Svenska investerare har ofta exkluderat Japan från sina investeringar. Det kan bero på att den japanska aktiemarknaden utvecklades svagt historiskt sett. Exempelvis föll Nikkei 225 med 27 procent under perioden 2000 till 2010. Nu har detta förändrats; sedan början av 2011 har elit-indexet Nikkei 400 stigit med 84 procent.
 
Risk och avkastningsmöjligheter hänger ihop varandra. På riskindikatorn placeras Danske Invest Japan på steg sex på en sjugradig skala, och det finns alltid stora risker med att investera i aktier.
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.