• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Möjligheternas år för nordiska företagsobligationer

Med fortsatt turbulens på marknaden 2016 blir det allt viktigare att välja rätt företagsobligationer.

2015 blev ett turbulent år för nordiska företagsobligationer, i synnerhet för högränteobligationer, som pressades av prisrasen på olja och andra råvaror. 

”Vi räknar inte med några kraftiga ränteförändringar vare sig uppåt eller neråt, och vi utesluter inte en viss turbulens även under 2016. Men om inte räntespreadarna fortsätter öka – på samma sätt som under 2015 – så kan vi nog räkna med en avkastning i intervallet 3–5 procent”, säger Andreas Dankel, som är chefsportföljförvaltare för företagsobligationer på Danske Invest.

Andreas Dankel förvaltar Danske Invest-fonden Nordiska Företagsobligationer. Fonden placerar i huvudsak i så kallade investment grade-obligationer med högre kreditkvalitet, men även i så kallade high yield-obligationer eller högränteobligationer med lägre kreditkvalitet och högre ränta.Viktigt att välja rätt sektorer
Sedan slutet av 2014 och under största delen av 2015 har nordiska högränteobligationer haft det motigt på grund av att de tunga sektorerna olja och energi samt gruv och metall pressats av prisrasen på olja och andra råvaror.

”Under 2016 tror jag det blir extremt viktigt att välja rätt sektorer inom högräntesegmentet. Vissa sektorer kommer nog att vara relativt opåverkade, till exempel fastighetsobligationer, medan utmaningarna lär fortsätta för exempelvis norsk offshoreindustri och gruvsektorn”, säger Andreas Dankel.

Själv har han bara ett mindre antal investeringar i olje- och gruvrelaterade företag.

”Även om olje- och gruvrelaterade företagsobligationer blivit billigare, så anser vi fortfarande att det är för tidigt att köpa mer”, säger Andreas Dankel, och förklarar det med att de låga olje- och råvarupriserna fortsätter att pressa intäkterna i dessa sektorer.

Lägre risk i banksektorn
Däremot ser Andreas Dankel möjligheter inom bank och försäkring, där han bedömer att risken är på väg att minska, i synnerhet för bankerna.

”Vi har fortfarande en stor allokering till efterställda lån i bank- och försäkringssektorn. Den strategin håller vi fast vid, även om några av innehaven blev lite billigare under 2015.”

Efterställda lån är skulder som prioriteras lägst av alla vid en eventuell konkurs, vilket betyder att man som fordringsägare står sist i kön.

Även om Andreas Dankel har högränteobligationer i sin nordiska portfölj så ligger den genomsnittliga kreditkvaliteten på investment grade-nivå, förklarar han.

”Samtidigt har våra investeringar en mycket begränsad löptid på under två år, så obligationerna är inte så priskänsliga och risken att de sjunker i värde om räntan stiger är begränsad", säger Andreas Dankel.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.