• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ny fond för hållbara företagsobligationer

Nu får privatinvesterare möjlighet att investera i en företagsobligationsfond med hållbarheten i fokus.

Med lanseringen av Danske Invest European Corporate Sustainable Bonds kan privatpersoner nu investera i en företagsobligationsfond som handplockar sina innehav utifrån de underliggande bolagens hållbarhetsarbete. Fonden investerar i företagsobligationer från europeiska bolag, och obligationerna väljs baserat på två huvudsakliga kriterier, dels en finansiell utvärdering av bolaget och dels en utvärdering av bolagets hållbarhetsarbete.

”Det finns ett ökande intresse hos våra kunder att investera på ett mer hållbart och ansvarsfullt sätt i ljuset av de trender och utmaningar vi ser omkring oss i världen idag”, säger Thomas H. Kjærgaard som ansvarar för hållbara investeringar på Danske Invest.

”Fondens filosofi är att ha en hållbar profil som är tydlig med vad man inte investerar i, som ställer höga krav på det man faktiskt investerar i, som tittar framåt och som aktivt vågar stödja en hållbar utveckling”, säger han.

Fonden European Corporate Sustainable Bonds skiljer sig från så kallade Green Bonds som har varit i fokus senaste åren. Green Bonds hållbarhetsfokus är begränsat till CO2-utsläpp. European Corporate Sustainable Bonds fokuserar istället på hela hållbarhetsspektrumet, alltså både miljö, bolagsstyrning och social utveckling, med investeringar i exempelvis utveckling av ny hållbar teknologi, vattenrening eller biotech.

Dessa sektorer är uteslutna
Innan förvaltarteamet väljer de obligationer fonden ska investera i så väljer man först bort ett antal sektorer, såsom alkohol, tobak, vapen, militär verksamhet, pornografi, fossila bränslen och spel. 

”Här skiljer sig European Corporate Sustainable Bonds från andra liknande fonder där fossila bränslen traditionellt inte screenas bort”, säger Thomas H. Kjærgaard.

För att Danske Invest över huvud taget ska kunna tänka sig att investera i ett bolag krävs det att bolaget uppfyller FN:s riktlinjer för hållbarhet, UN Global Compact. Riktlinjerna består av 10 principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och antikorruption.
 
Efter att de här grundläggande principerna uppfyllts går förvaltarteamet ner på branschnivå och undersöker hur de enskilda bolagen står sig i förhållande till de så kallade ESG-kriterierna. ESG är ett huvudbegrepp inom hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance. Med utgångspunkt i de här faktorerna rankas alla potentiella investeringar med ett ESG-betyg mellan 1 och 100. ESG-kriterierna skiljer sig dock mellan olika branscher.
 
”Miljökraven för läkemedelssektorn är inte desamma som miljökraven för exempelvis gruvsektorn. Och även om ett bolag som sysslar med tillverkning av vindkraftverk så är det inte säkert att det är en intressant investering om de inte kontinuerligt arbetar med sin energieffektivisering”, säger Thomas H. Kjærgaard.
 
Minst 90 procent av fondens portfölj ska bestå av bolag som befinner sig i den övre halvan av ESG-rankingen för varje aktuell sektor. Det är alltså bolag som redan ligger bra till vad gäller ESG-kriterierna. 

Att ligga i framkant
Upp till 10 procent av fonden kan därför bestå av så kallade delta cases inom ESG. Det innebär bolag som ännu inte nått den övre halvan av rankingen men som, enligt förvaltarteamet, visar en sund utveckling på sitt hållbarhetsarbete.
 
”Den här typen av bolag kan exempelvis ligga i framkant vad gäller utvecklingen av ny hållbar teknologi, eller så kan det vara bolag som arbetar med att göra sin produktion mer hållbar”, säger Thomas H. Kjærgaard.

Förvaltarteamet har också en aktiv dialog med de bolag man investerar i, och försöker påverka bolagen att tillämpa en mer hållbar affärsstrategi.

Fondens innehav ska till minst 75 procent bestå av företagsobligationer med en hög kreditvärdighet, alltså ”investment grade”, medan 25 procent kan vara obligationer inom high yield, vilket innebär obligationer med en högre kreditrisk, men som i gengäld ger en högre ränta.

Förväntad årlig avkastning för European Corporate Sustainable Bonds ligger på 1-1,5 procent efter avgifter och 97 procent av valutakursrisken är säkrad.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att avkastningen även kan bli negativ. Läs mer om risker och kostnader för fonden och se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.