• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

NYA SIFFROR: Många sparare slarvar med riskspridningen

Bara varannan svensk sparare sprider riskerna ordentligt. En lösning kan vara alternativa investeringar.

Det är illa ställt med riskspridningen i svenska sparportföljer. Det visar en enkät som Gallup gjort på uppdrag av Danske Invest. Bara 11 procent av de 1 002 tillfrågade privatpersonerna instämde helt i att de sprider risken på flera olika typer av värdepapper. 

Ytterligare 42 procent instämde till största del, men tillsammans utgör de båda grupperna endast 53 procent av de tillfrågade. Det är alldeles för lite, menar Danske Invests investeringsspecialist Robert Olin.

”En god riskspridning är själva grunden i en stark sparportfölj. Det är där man som sparare tar det första säkra steget på vägen mot en bra avkastning", säger han.

Nyckeln till riskspridning
Robert Olin menar att en portfölj med god riskspridning kan ge samma förväntade avkastning som en portfölj där riskspridningen är sämre, men till en lägre risk. Med god riskspridning kan man med andra ord minska värdesvängningarna på sitt sparkapital och därmed även risken för en större förlust om olyckan är framme.

”I grund och botten har riskspridning två dimensioner. Dels handlar det om att sprida risken på olika tillgångar som aktier, obligationer och eventuellt alternativa investeringar, dels om att sprida den på olika värdepapper inom samma tillgångsslag”, säger Robert Olin.

En alternativ lösning för privatpersoner
Robert Olin tycker att sparare som känner att de inte har full kontroll över riskerna i sitt sparande ska överväga färdiga investeringslösningar från professionella förvaltare.

”Som jag ser det är dålig riskspridning en alldeles för stor och onödig risk för den som är rädd om sitt sparkapital. Med så kallade balanserade fonder garanteras man en mycket god spridning på olika tillgångar, samtidigt som den totala risknivån kontrolleras noga och justeras löpande”, säger han.

Blandfonder som Danske Invest Horisont Balanserad ger till exempel en god riskspridning genom att placera pengarna i både aktier och obligationer.

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.