• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

På visit hos Italiens energiminister

Förvaltarna bakom Europe High Dividend hade nyligen ett möte med Italiens energiminister. Målet var att försäkra sig om att investeringen i en italiensk gasledningsproducent fortsatt utvisar potential.

Det är inte vem som helst som kan få ett möte med Italiens energiminister. Det förutsätter ett bra nätvärk och ihärdighet – samtidigt som syftet med mötet måste vara givande för båda parterna. 

”Nej det är inte alla som kan få möjlighet för ett sådant möte. Men vi har lyckats tack vare ihärdigt arbete och ett bra nätvärk,” berättar Claus Henrik Johansen. Han är senior portföljförvaltare i Danske Capital.  

Syftet med mötet var att uppnå insikt i landets framtidsplaner vad avser utvecklingen av gasnätet. Italien önskar att utveckla gasnätet så att antalet av leveranskedjor blir fler. Ett av Italiens största problem med energiförsörjningen är att det existerande gasnätet inte utnyttjas i en tillfredsställande grad. Samtidigt är landet beroende av leveranser från bland annat ryska Gazprom. Med det planerade byggandet av nya LNG terminaler blir det därför möjligt att frakta gasen från depåerna i havet. Planer som därmed kan resultera i en reduktion av gasimporten från Ryssland.   

En central aktör på den italienska energimarknaden är gasledningsoperatören Snam som har ensamrätt på operatörsfunktionen. Bolaget är delvis ägt av oljebolaget ENI, men det vill den italienska regeringen ändra på. Detta medför att Snam och ENI framöver kommer att vara självständiga enheter som kan operera oberoende av varandra. Mötet med den italienska energiministern handlade därför bland annat om det politiska arbetet med att åtskilja de två bolagen.

”Vi hade behov av att höra den översta källans politiska inställning till utvecklingen av gasnätet. Vi ville härigenom få en inblick i huruvida utvecklingen fortlöper som förväntat,” berättar Claus Henrik Johansen. Mötet övertygade Claus Henrik Johansen om att arbetet framskrider enligt planerna och att utvecklingen i Snam fortsatt är en värdefull investering.

Det är intressant att investera i utbyggnaden av den italienska gasinfrastrukturen
eftersom Italien i dagsläget har ett högre energipris än exempelvis Frankrike. Detta är en följd av att Italien, till skillnad från de franska grannarna, inte har investerat i atomkraft. Det vill säga att Italien är mycket beroende av kol och gas. För att öka landets konkurrenskraft är det nödvändigt att förbättra möjligheterna och leveranssäkerheten i landet genom utveckling av det existerande gasnätet.

”Snam tjänar pengar på att installera och driva nätverket. Samtidigt har bolaget även stor lagerkapacitet som är mycket viktiga för att kunna köpa gasen billigt och förvara den tills priserna är högre,” uttalar Claus Johansen.

Snam är en investering i Europe High Dividend.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.