• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stämmer den kinesiska tillväxten på 7 procent?

Tillväxten i Kina håller på att ändra karaktär. Det kan leda till oanade konsekvenser, förklarar chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

Av Bo Bejstrup Christensen, chefsanalytiker på Danske Invest

Växer Kina verkligen med 7 procent? Frågan är fel ställd tycker vi.
Ändå är den frågan vi får hela tiden just nu. Men frågan vi egentligen bör ställa oss är, exakt vad är det som växer i Kina? Och vad innebär det i så fall för Kinas ekonomiska framtid och för aktiemarknaderna globalt?

Kina offentliggjorde nyligen sina BNP-siffror för tredje kvartalet, som visade på en tillväxt på strax över 7 procent. För Kina är det en relativt låg siffra efter flera års tillväxt på över 10 procent. Men för finansmarknaderna, som de senaste månaderna (egentligen de senaste tre åren) oroat sig för tillväxten i Kina så framstår 7 procent som oväntat bra.

Kan vi lita på den information vi får från Kina?
Det har länge diskuterats huruvida vi kan lita på de uppgifter vi får från Kina. Trots att landet har över 1,4 miljarder invånare så är de först ut av de stora länderna med att offentliggöra sin statistik. USA rapporterar några veckor senare, vilket följs av revideringar allteftersom mer information blir tillgänglig. Kinas siffror däremot revideras sällan.

Vi vill understryka att vi gärna hade sett en ökad transparens vad gäller Kinas siffror, bland annat en kvartalsvis uppdelning av komponenter som offentlig konsumtion, investeringar och privatkonsumtion.

Dessutom bör det nämnas att de kinesiska myndigheterna historiskt sett manipulerat mycket av sin data. Om vi däremot ser Kina som ett utvecklingsland så erbjuder landet faktiskt en uppsjö av data av relativt hög kvalitet, inte minst sedan det dykt upp mer oberoende och tidigare hemligstämplad information.
När vi tittar på mer än 50 olika datapunkter och jämför med den totala tillväxten så pekar det på att tillväxten i Kina senaste året legat på 6 procent, snarare än landets egen officiella siffra på 7 procent. En något lägre siffra, men absolut inget tecken på att Kina skulle vara på gränsen till recession eller kollaps.

Kinas två ansikten
Det finns två frågor som vi tycker att en investerare bör ställa sig. Exakt vad är det som växer i Kina? Och vad är det som potentiellt går riktigt dåligt?

För ett par år sedan började vi prata om Kinas två ansikten. Dels har vi det gamla Kina som består av byggsektor, tung industri och exportorienterade företag. Det råder inga tvivel om att det gamla Kina är inne i en tuff period. Efter 15 år av kontinuerlig tvåsiffrig tillväxt har exempelvis byggbranschen stagnerat de senaste två åren, med en definitiv tillbakagång under första halvan av 2015. Tung industri, bland annat råvaror och kemikalier, har å ena sidan drabbas av den försvagade byggaktiviteten och å andra sidan av regeringens stränga kampanj mot korruption och föroreningar.

Slutligen har Kinas traditionella exportmarknader, speciellt Europa och USA, fram till ganska nyligen visat en relativt svag tillväxt, vilket i kombination med den starkare kinesiska valutan gjort livet tufft för Kinas traditionella exportorienterade företag.
Det bästa vi kan säga om det gamla Kina är att en del befinner sig i recession, en del håller en knapp nolltillväxt och en del, speciellt ur ett historiskt perspektiv, upplever en väldigt svag tillväxt.

Tydliga uppgångar inom vissa sektorer
För det nya Kina ser utsikterna helt annorlunda ut. Det nya Kina består av internetföretag, e-handel, grön energi, transport, logistik, underhållning, semester och resor, och en allt mer sofistikerad export som exempelvis egentillverkade mobiltelefoner och nätverkstillbehör. Kort sagt servicesektorn.

Här ser vi en tvåsiffrig tillväxt för några sektorer, som exempelvis under den senaste nationella semesterveckan när biografintäkterna ökade med 70 procent jämfört med förra året. Vi ser en transport- och logistiksektor där antalet expresspaket levererade till fastlandet mer än sexdubblats mellan 2009 och 2014, som ett konkret uttryck för Kinas växande internetsektor.

Servicesektorn skapar fler arbetstillfällen än den traditionella tillverknings- och byggsektorn gjort, och därför har nedgången från 10 procents till 6-7 procents tillväxt inte inneburit någon avsevärd försvagning av arbetsmarknaden. Vi bedömer att arbetsmarknaden fortfarande är relativt stabil med låg arbetslöshet och positiva löneökningar, och många kineser upplever fortfarande en ökad levnadsstandard.

Utmaningen för investerare
Och så till den största utmaningen för investerare och analytiker. Vad gäller framtiden tror vi att det gamla Kina kommer att få det väldigt tufft. Myndigheternas miljökampanj mot föroreningar kommer att fortsätta i flera år, bostadsmarknaden kommer i bästa fall visa en oförändrad aktivitet och därmed ingen tillväxt. Även om vi kan se fram emot en något förbättrad exportmiljö på global nivå kommer vi inte få se förra decenniets exportboom igen.

Utmaningen består i att merparten av datan som dyker upp från Kina rör de sektorer som har det tuffast, och som förmodligen kommer att fortsätta att ha det tufft. Samtidigt har omvärlden de senaste åren dragit fördel av dessa sektorer i form av råvaruexport till Kina och tunga maskiner till byggindustrin.

Det nya Kina kommer att skapa en rimlig tillväxt där både utländska företag och investerare har en möjlighet att ta del av tillväxten. Men om Kina självt kan leverera den här typen av produkter och tjänster blir det så klart svårare för utländska intressenter att ta del av utvecklingen.

Positiv tillväxt för globala aktier
Sammantaget har vi därför kommit fram till följande slutsats. Vi förväntar oss att Kina levererar en tillväxt på 5-6 procent de kommande 2 till 3 åren. Kortsiktigt räknar vi med en svag förbättring i det gamla Kina tack vare en starkare bostadsmarknad och en uppgång för infrastrukturinvesteringarna. Men på något längre sikt är det fortfarande den största ekonomiska utmaningen. Å andra sidan förväntar vi oss en fortsatt stark tillväxt i det nya Kina, där man kommer ligga i framkant på många områden eftersom man hoppar över några utvecklingssteg jämfört med västvärlden.

En förutsättning för tillväxt är ett väl fungerande finansiellt system. Vi förfasar oss fortfarande ibland över hur banksystemet fördelar kapitalet, och vill se en mycket bättre allokering till framför allt små och medelstora företag. Men det är skillnad på ett finansiellt system som inte lånar ut något alls och ett som lånar ut till den privata sektorn, om än inte lika mycket som vi hade velat se. Lyckligtvis har myndigheterna gjort väldigt mycket det senaste året för att säkerställa den finansiella stabiliteten, vilket vi tror att de också kommer fortsätta göra framåt. Kort och gott, fortsatt tillväxt i Kina men på andra nivåer och inom andra delar än de vi sett hittills.

Kortsiktigt är det här scenariot en av orsakerna till att vi fortsätter att argumentera för en relativt hög andel aktier för investerare. Oron på aktiemarknaden i augusti beror dels på en överdriven oro för Kina. Om oron avtar stiger kurserna. På lite längre sikt är vår kluvna uppfattning om Kina orsaken till att vi fortsätter att se optimistiskt på den globala ekonomin, eftersom vi inte tror på en kollaps i Kina. Å andra sidan innebär den svaga tillväxten för det gamla Kina att flera länder som gynnades av den kinesiska tillväxten under förra decenniet inte har samma medvind längre, och det kommer att kännas.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.