• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Stora möjligheter för amerikanska aktier

När rädslan för en recession i USA nu lagt sig ser förvaltare for fonden Danske Invest Global StockPicking nya möjligheter i cykliska aktier.

Positiv ekonomisk statistik och en uppgång i oljepriset har gjort den amerikanska aktiemarknaden lite lugnare. Trots en turbulent start på 2016 har utsikterna för en god ekonomisk tillväxt i USA gjort marknaden intressant ur investeringssynpunkt. Det menar Tobias Carøe Siemenge, som är en av förvaltarna för Danske Invest Global StockPicking med fokus på globala aktier.

Tobias Carøe Siemenge är framför allt inriktad på cykliska aktier, alltså aktier i företag vars intäkter påverkas kraftigt av konjunkturläget eftersom de främst säljer produkter som det efterfrågas mindre av när konjunkturen viker. Omvänt gynnas cykliska aktier extra mycket när konjunkturen vänder upp.

Sedan februari har Tobias Carøe Siemenge och resten av förvaltarteamet ökat exponeringen mot USA i sin portfölj, bland annat genom de amerikanska bolagen Akamai och ConocoPhillips som båda är verksamma globalt. I sin portfölj har han sedan tidigare även Union Pacific och Signet Jewelers, två företag med hög exponering mot den amerikanska hemmamarknaden och som därför kommer att gynnas av ett uppsving i ekonomin.

Här berättar han mer om de fyra företagen i portföljen.

AKAMAI: Internetkuriren
Akamai driver en tjänst som snabbar upp och optimerar leveransen av innehåll på nätet, så att e-handel och livesändningar går friktionsfritt. Företaget har 200 000 servrar installerade i 90 länder runt om i världen. De många servrarnas placering gör att Akamai kan optimera dataöverföringen på nätet genom att leverera från den server som finns närmast slutanvändaren. Akamai har utvecklat algoritmer som gör att innehållet tar den väg som är mest optimal. Företaget har världens klart största distributionsplattform och de sofistikerade algoritmerna skyddas av patent. Huvudrisken i affärsmodellen är en plötslig minskning av internettrafiken i världen.

”Aktiekursen har pressats av att vissa avtal med företagets stora kunder skulle omförhandlas. Nu när den processen är avslutad har det långsiktiga investeringscaset hamnat i fokus igen”, förklarar Tobias Carøe Siemenge.

CONOCOPHILLIPS: Olja och gas
Oljebolaget ConocoPhillips börsnoterade sin raffinaderidel 2012 för att fokusera på utvinning av olja och gas, men har fortfarande en diversifierad tillgångsbas. Genom en större omstrukturering har ConocoPhillips lyckats sänka breakeven för kassaflödet från 60 dollar per fat olja till 43 dollar per fat. Därmed är företaget nu ett av de amerikanska oljebolag som ligger i den lägsta delen av kostnadskurvan. Utdelningen har också sänkts med 66 procent, vilket har förbättrat utsikterna för koncernens balansräkning väsentligt, förklarar Tobias Carøe Siemenge. Den största riskfaktorn för investeringen i ConocoPhillips är knuten till den framtida prisutvecklingen på gas och olja. Oljepriset har varit under press en längre tid, men har återhämtat sig något på sistone.

”När företaget sänkte utdelningen så kraftigt valde många utdelningsfokuserade investerare att sälja aktien. Det sjunkande oljepriset och farhågorna för en ny recession i USA har också pressat aktien, så vi har kunnat investera i det här kvalitetsföretaget på en attraktiv nivå”, säger Tobias Carøe Siemenge.

UNION PACIFIC: Konsumtionen i USA fortsätter som på räls
Tecknen på en fortsatt uppgång i den amerikanska ekonomin gör att företag med exponering mot den inhemska konsumtionen är särskilt intressanta.
 
”Det amerikanska järnvägsföretaget Union Pacific är ett företag som kommer att gynnas kraftigt av en starkare ekonomi”, säger Tobias Carøe Siemenge.
 
Union Pacifics godsvolymer har ett tydligt samband med konsumtionen, i synnerhet mängden nya bilar, mängden konsumentvaror som fraktas i containrar och aktiviteten i byggsektorn. Därför är företaget intressant just nu, trots att Union Pacific har utmaningar i segmentet för koltransport, liksom i det segment som är beroende av investeringar i utvinning av gas och olja i USA. Den största riskfaktorn är en uttalad recession i landet, som troligen skulle påverka godsvolymerna negativt.
 
SIGNET JEWELERS: USA:s största juvelerarkedja
Ett annat företag som gynnas av en starkare amerikansk ekonomi är Signet Jewelers, den klart största juvelerarkedjan i USA. Runt 90 procent av omsättningen kommer från försäljning av smycken i USA och Kanada.
 
”Ett uppsving i den amerikanska ekonomin lär påverka smyckesförsäljningen positivt, i synnerhet om uppgången drivs av ökad privatkonsumtion", säger Tobias Carøe Siemenge.
 
2014 köpte Signet dessutom upp sin största konkurrent i USA, Zales. Sedan dess är företaget ännu starkare på den lukrativa amerikanska smyckesmarknaden. Nyligen skrev Signet Jewelers också upp prognosen för de besparingar integrationen av Zales väntas ge.
 
”En annan faktor som gör Signet Jewelers attraktivt för oss är att företaget erbjuder kunderna finansieringslösningar i samband med köpen, och att man historiskt varit skickliga på att hantera kreditrisken”, säger Tobias Carøe Siemenge.
 
Oron för en ny recession i början av året fick dock många investerare att fundera över företagets kreditkvalitet och risken för framtida förluster, men de ljusa ekonomiska utsikterna bådar gott även för företagets kreditportfölj. Å andra sidan är smycken lyxvaror som konsumenterna snabbt avstår från om utsikterna försämras. En försämring av företagets kreditkvalitet är en annan risk.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.