• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Vad är det som egentligen händer på aktiemarknaderna?

Chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förklarar varför man som investerare bör behålla lugnet just nu.

De senaste dagarnas rörelser på de globala aktiemarknaderna innebär att augusti så här långt har noterat de värsta kursfallen under hela 2015. Mest stryk får tillväxtmarknaderna, där även valutorna till synes är i fritt fall men egentligen är det inga  regioner, länder eller sektorer som tycks komma undan oskadda. Vad är det egentligen som händer?

Den globala tillväxten mattas av
Vi valde att vikta ned i aktier i mitten av juli för att minska risken i våra portföljer till en neutralvikt. Frågan är om vi nu ska gräma oss över att vi inte sålde ännu fler aktier? För att kunna svara på detta, måste vi först försöka svara på varför aktierna faller så våldsamt just nu. Vi ser tre primära orsaker – avtagande global tillväxt, osäkerhet om Kina och den förestående förändringen av den amerikanska penningpolitiken.

På ett generellt plan är vi positiva till aktier när den globala tillväxten stiger och neutrala om vi förväntar oss avtagande tillväxt.

Just nu ser vi att den globala tillväxten är på väg att bromsa in. Denna avmattning beror främst på utvecklingen i Kina och Europa, samtidigt som prisfallen på olja och en stärkt amerikansk dollar gör det mer troligt att även USA kommer att uppleva avtagande tillväxt, om än i mindre omfattning. Det är givetvis inga goda nyheter – men samtidigt heller ingen katastrof.
Tillväxten i Europa faller eftersom vi inte längre har samma medvind från en fallande valuta.
Dessutom ligger den största effekten av lägre oljepriser bakom oss. Vi betonar än en gång att banksystemet är sunt och anser därför att tillväxten kommer ligga kvar på runt 2 procent.
I Kina faller tillväxten eftersom de stimulansåtgärder som stärkte ekonomin under andra kvartalet, delvis har förlorat  sin styrka. I USA  toppar tillväxten på omkring tre procent, och här spelar både oljeprischocken och en stärkt valuta in. Kort sagt finns det för marknaderna inget stöd att hämta i positiva nyckeltal just nu.

Kina förvirrar – som vanligt
Kinesiska aktier är återigen på väg ned och skickar chockvågor genom de globala, finansiella marknaderna. Utöver de svaga nyckeltalen som visar förnyat fall i tillväxten, har myndigheterna signalerat att den stödkampanj de satte igång i juni och juli för att förhindra ytterligare aktieprisfall inte längre är så aktiv. Förutom att stänga ned för handel i en stor mängd aktier, har myndigheterna även förenklat direktköp av aktier. Det verkar vara slut nu. Senast har Kina ändrat sin valutakurspolitik och låtit yuan försvagas efter att i 10 år ha följt den amerikanska dollarn. Och med sedvanligt dålig kommunikation skapar dessa åtgärder förvirring och bekymmer på en marknad som inte är särskilt öppen.

Vargen kommer – om inte nu, så senare
Senaste i raden av negativa nyheter kommer från USA och den förestående räntehöjningen. Vi har själva nyligen reviderat vår syn på när den första räntehöjningen genomförs och marknaden som helhet håller på att göra det samma. Vi har under hela 2015 argumenterat för att en första räntehöjning (oavsett datum), kommer att få stor betydelse ur ett marknadsperspektiv och oundvikligen leda till fallande aktiemarknader.

Till skillnad från våra tillväxtprognoser som bygger på analys av stora mängder data,  bygger vår syn på den  kommande amerikanska räntehöjningen först och främst på en "känsla". Vår inställning är nämligen att det fortfarande finns många människor som helt enkelt inte tror på att räntan någonsin kommer att höjas – och vissa anser att den amerikanska centralbanken med en räntehöjning kan komma att sätta igång en ny recession. Men även om själva datumet för den första räntehöjningen har skjutits upp, blir det allt tydligare att det bara är en tidsfråga innan den kommer.

Ska vi sälja ännu mer – eller köpa?
Som vi ser det just nu är det för sent att sälja aktier. Vi är redan på väg in i en avmattning av tillväxten och vår bedömning är fortfarande att vi står inför en period med avtagande tillväxt och alltså inte en förnyad recession. Banksystemet i Europa är återigen sunt och kommer framöver bidra till att säkerställa en tillväxt på omkring två procent.

Vad avser Kina är det korta budskapet att tillväxten stärktes till en nivå över den långsiktiga potentialen (på runt 5 procent som vi ser det), och när myndigheterna väljer att inte gasa ytterligare, faller tillväxten nu från den höga nivån på över 6 procent under andra kvartalet. Samtidigt förbättras den kinesiska bostadsmarknaden efter ett dåligt första kvartal, banksystemet är stabilt och myndigheterna är mycket fokuserade på finansiell stabilitet, och därför får de fallande kinesiska aktiemarknaderna inga nationalekonomiska konsekvenser.

Till detta skall läggas att bostadsmarknaden i USA ännu inte är normaliserad, och den fortsatta återhämtningen kommer att bidra till en amerikansk tillväxt på över 2,5 procent fram till utgången av 2016. Varken en eller flera räntehöjningar kommer att ändra på detta. Kort sagt – aktiemarknaderna överreagerar.

Trots detta ser vi inga direkta köpmöjligheter just nu. I en situation som den nuvarande med våldsamma kursfall föredrar vi att stå vid sidan av. Även om vi får rätt och tillväxten inte kollapsar till en ny recession, väntar som sagt amerikanska räntehöjningar runt hörnet. Det betyder att förutsättningarna för positiva aktiemarknader inte heller är omedelbart synliga. Med tanke på att vi analyserar marknaderna med en tidshorisont på 3 till 12 månader, sitter vi kvar i båten, åtminstone tills vidare. Ju närmare vi kommer avslutningen på den nuvarande perioden med avtagande tillväxt och ju närmare vi kommer den oundvikliga räntehöjningen, desto mer sannolikt är det att vi köper aktier igen. Men det dröjer ett tag. Stay tuned.
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.