• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Vi har köpt mer aktier

Chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förklarar varför Danske Invest nu ökat andelen aktier.

2016 inleddes med en smäll och den amerikanska aktiemarknaden har aldrig fått en sämre start på ett börsår. Kinas aktiemarknader har nästan kollapsat. Och europeiska aktier – som enligt oss är det mest attrative investeringsalternativet 2016 - har sjunkit nästan varje dag sedan början på året. Självklart kan det bli ännu värre, men vi tror att oron är överdriven. Därför har vi precis köpt mer aktier till våra investeringsprodukter!

En kort tillbakablick
Innan du släpper allt du har i händerna, slår sönder spargrisen och köper aktier för alla besparingar, vill vi ge dig ett kort råd. Det gäller att alltid se till att ha ett visst manöverutrymme för att kunna vikta upp eller ner andelen aktier i portföljen i takt med att nya hot och möjligheter dyker upp på marknaden.

Vi inledde 2015 med en relativt hög andel riskfyllda tillgångar som aktier, företagsobligationer (högavkastande) och tillväxtmarknadsobligationer. Under första halvåret 2015 sålde vi av en stor andel med fin vinst och gick således in i sensommarens och höstens oro, med vad vi tyckte var en relativt låg risk i våra portföljer.

Under hösten ökade vi risken igen genom att köpa aktier, men den totala risknivån var fortfarande relativt låg. Nu köper vi igen. Dels därför att vi anser att avkastningspotentialen är högre nu, dels för att vi har utrymme för det. Nu har vi därför en högre andel riskfyllda tillgångar i portföljerna, samtidigt som vi fortfarande har möjlighet att köpa mer aktier.

Därför köper vi fler aktier
Vi har redan beskrivit 2016 som ett svårt investeringsår med stora frågetecken om Kina, tillväxtmarknaderna och oljepriset. Men omfattningen och hastigheten på kursfallen för globala aktier har ändå överraskat oss. Vi trodde absolut inte att vi skulle få se en sådan här utveckling, men vi tror som sagt att reaktionen ändå är överdriven. Särskilt när det gäller Kina. Även om vi räknar med långsammare tillväxt i Kina och ett tufft år framöver, så står Kina inte inför en kollaps. Myndigheterna kommer att säkerställa den finansiella stabiliteten, vilket kommer gynna den nya ekonomin och den totala tillväxten.

Även om myndigheternas kommunikation om penningpolitiken är mycket dålig, så vill vi påminna om att Kina har ett handelsöverskott på över 50 miljarder dollar i månaden och får in massor av utländsk valuta i kassan. Tillsammans med de redan stora utländska valutareserverna på över 3 000 miljarder dollar så innebär det att Kina inte står inför en stor valutakris. Tänk också på att handelsöverskottet växer i takt med att oljan och andra råvarupriser faller. De senaste dagarna har myndigheterna dessutom meddelat att de kommer att skydda valutan mot allt för stora förluster som drivs av kortsiktig spekulation.

Vi räknar därför med att Kina inte kommer att skapa en lika stor osäkerhet framöver, även om vi vill understryka att Kina fortfarande har problem relaterade till den tidigare bygg- och låneboomen. Det kommer inte bli lätt, men det kommer inte heller bli någon katastrof.

Utsikterna för Europa och USA
Det är i euroområdet och i USA som vi ser de riktigt stora möjligheterna. Euroområdet gynnas av lägre oljepriser, en svag valuta, expansiv penningpolitik och ett sunt banksystem. Det bör enligt vår mening vara tillräckligt för att nå en tillväxt på 2 procent 2016. Och ju högre osäkerheten blir, och ju mer oljepriset faller, desto mindre troligt är det att den Europeiska centralbanken når sitt inflationsmål. Därför är det troligt att vi kommer att få se ytterligare lättnader av penningpolitiken i euroområdet. Det bör gynna bland annat europeiska företagsobligationer som utgör en stor andel av våra portföljer.

I USA ser det lite annorlunda ut. Lägre oljepriser har drabbat industrin hårt, samtidigt som konsumenterna jublar. Dollarn har stärkts och räntorna har stigit. Samtidigt stramar den amerikanska centralbanken åt penningpolitiken. Det har lett till en klassisk lagerkorrigering, det vill säga att företagen har sänkt produktionen för att sälja av det som finns i lager. Om inte efterfrågan faller igen, vilket vi räknar med att den inte kommer göra, så kommer produktionen så småningom att stiga. I kombination med en stark bostadsmarknad bör det leda till att den amerikanska tillväxten ökar från nuvarande omkring 1,5 procent till 2,5 procent under 2016. Det bör dämpa nervositeten på marknaderna.

Fokus på aktier
Vi fokuserar främst på aktier på mogna marknader, det vill säga USA, Europa och Japan. Det beror på vår optimistiska syn på USA och Europa och på att vi fortfarande är lite skeptiska till tillväxtmarknaderna.

Samtidigt vill vi betona att vi, trots våra positiva förväntningar, inte ser någon julafton framför oss. Många bolag på de mogna marknaderna står inför stora utmaningar 2016 och de amerikanska exportberoende bolagen kommer att missgynnas av en stark valuta. Bolag inom gruv- och energiindustrin kommer att få det svårt, och detsamma gäller för de bolag som gynnats av att tillväxtmarknaderna gått så bra det senaste årtiondet.

Bolag som gynnas av en hög privatkonsumtionen i bland annat euroområdet och USA kan däremot se fram emot goda tider. Dessutom fortsätter revolutionen inom IT-sektorn. På bolagsnivå kan dock både negativa och positiva förväntningar redan vara inprisade i aktiekurserna.

Därför tror vi att en aktiv förvaltning kommer leda till att skapa rätt investeringsbeslut även 2016. Både när det gäller vilka tillgångsslag man ska köpa, och när man ska välja enskilda aktier och obligationer.

Nu har vi tagit årets första aktiva beslut - vi har köpt aktier! Vi gjorde det eftersom vi tror att oron för den globala tillväxten är överdriven och därför att kurserna sjunkit för mycket - och eftersom vi har utrymme för att göra den här typen av investeringar.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.